Pięć lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gala w Ministerstwie Rozwoju

22 listopada 2017, 16:03
Dyrektor Generalny ESA Johann-Dietrich Woerner. Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Podpisanie przez Jana Woernera i Jarosława Gowina porozumienia o przystąpieniu Polski do segmentu naziemnego programu Copernicus. Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

W tym roku mija pięć lat odkąd Polska w 2012 r. dołączyła do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W tym czasie znacząco wzrosła liczba firm prowadzących działalność w sektorze kosmicznym, a niektóre z krajowych przedsiębiorstw z powodzeniem realizowały zamówienia Agencji. Dla uczczenia jubileuszu wystawną galę zorganizowało Ministerstwo Rozwoju.

Uroczystość z okazji 5-tej rocznicy dołączenia naszego kraju do ESA odbyła się we wtorek 21 listopada 2017 r. w warszawskiej siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Administrację rządową reprezentowali m. in. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Piotr Dardziński – podsekretarz stanu w MNiSW. Na uroczystość przybyła też delegacja ESA, której przewodził dyrektor generalny tej instytucji – Johann-Dietrich Woerner. W składzie zagranicznej delegacji znalazła się również polska członkini rady Agencji – Otylia Trzaskalska-Stroińska.

Minister Morawiecki zapewnił, że rozwój sektora kosmicznego stanowi ważny element wdrażania Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Rozlicznych gości reprezentujących prywatne firmy z polskiego sektora kosmicznego mogła szczególnie zainteresować deklaracja wicepremiera, o tym, że finanse na rozwój tej gałęzi gospodarki będą zwiększane.

Jan Woerner przekonywał w swoim przemówieniu, że dynamiczny rozwój globalnego przemysłu kosmicznego oznacza, iż świat się zmienia. Przynależąc do ESA Polska uczestniczy w tych zmianach, których ważnym trendem jest postępująca komercjalizacja eksploracji przestrzeni kosmicznej. Dyrektor generalny ESA podkreślał, że 1 euro zainwestowane w sektor kosmiczny przynosi przeciętnie 6 euro zwrotu.

Dyrektor Generalny ESA Johann-Dietrich Woerner. Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Woerner przedstawił trzy ważne cele europejskiej polityki kosmicznej:

  • pełna integracja tego sektora z gospodarką i społeczeństwem Starego Kontynentu;
  • budowa przemysłu konkurencyjnego w skali globalnej;
  • zapewnienie Europie samowystarczalności w dostępie do i wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej.

Pomost między światem nauki a gospodarką

Podczas uroczystości w MR minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał z Johannem-Dietrichem Woernerem porozumienie o przystąpieniu Polski do naziemnego segmentu (Collaborative Ground Segment) europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus, realizowanego pod egidą Komisji Europejskiej. Dzięki tej umowie krajowe podmioty komercyjne, oraz te ze świata nauki, będą miały zapewniony dostęp do wysokiej jakości zobrazowań powierzchni planety z satelitów Sentinel.

Wicepremier Gowin podkreślił, że koordynatorem wdrażania programu Copernicus w naszym kraju jest MNiSW. Minister wspomniał, że już został wyłoniony krajowy operator, który w przyszłym roku rozpocznie działalność ukierunkowaną na przechowywanie archiwalnych i bieżących zdjęć satelitarnych, udostępnianie ich oraz oferowanie narzędzi do przetwarzania tych zobrazowań.

Czynimy starania, ażeby ta platforma służyła nie tylko polskim podmiotom, ale także, żeby była polskim wkładem w realizację europejskiego programu Copernicus.

wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin

Gowin nadmienił też, że administracja rządowa od dwóch lat kontynuuje usilne starania na rzecz budowy mostów między światem nauki i światem biznesu.

Gowin
Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Budować ambitnie i rozsądnie

W panelu dyskusyjnym wieńczącym jubileusz dyrektor Otylia Trzaskalska-Stroińska mówiła o tym, że konstruując Krajowy Program Kosmiczny powinniśmy być ambitni i mierzyć wysoko. Jej zdaniem kluczowe będzie w najbliższej przyszłości zwiększanie polskiego zaangażowania w programy opcjonalne ESA.

Dr inż. Piotr Orleański z Centrum Badań Kosmicznych PAN przestrzegał przed nadmiernym entuzjazmem w stosunku do bardzo małych platform satelitarnych. Jego zdaniem łatwo budować kolejne tego typu urządzenia, które trafiając na orbitę przyczynią się do zwiększenia ilości kosmicznych śmieci na LEO, nie dając w zasadzie swoim właścicielom konkretnej wartości dodanej.

Jeśli chcesz zbudować coś małego musisz wiedzieć, jak buduje się coś większego. Powinieneś wiedzieć, co, w istocie, chciałbyś minimalizować.

dr inż. Piotr Orleański, CBK PAN

Paweł Wojtkiewicz, prezes zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, stwierdził, że opracowując plany dla sektora kosmicznego decydenci powinni w krótkiej perspektywie przede wszystkim brać pod uwagę możliwości współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Natomiast w długiej perspektywie powinno się koncentrować na długofalowych projektach Komisji Europejskiej.

Czytaj też: Wojtkiewicz: Polska powinna zdecydować o poważniejszym udziale w misji ESA [WYWIAD]

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Space24