Nowy pełnomocnik MON przygotuje resortową strategię kosmiczną

19 maja 2020, 10:50
56667
Fot. Krzysztof Sitkowski/Kancelaria Prezydenta RP

MON będzie miał pełnomocnika do spraw przestrzeni kosmicznej, który zajmie się przygotowaniem i wdrożeniem kompleksowej strategii polskiego resortu obrony względem tej sfery działania. Stanowisko utworzono decyzją ministra Mariusza Błaszczaka, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym MON w poniedziałek 18 maja 2020 roku.

Na mocy wydanej w poniedziałek decyzji (a powziętej w piątek 15 maja 2020 roku) Minister Obrony Narodowej powoła swojego pełnomocnika do spraw przestrzeni kosmicznej, który będzie odpowiedzialny za "opracowanie i implementację resortowej strategii wykorzystania przestrzeni kosmicznej". Na podstawie wskazanej strategii pełnomocnik MON będzie przedstawiał szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego propozycje dotyczące programów, projektów i procesów zmierzających do budowy zdolności polskich sił zbrojnych w obszarach: pozyskiwania satelitarnych zobrazowań Ziemi; obserwacji, rozpoznania i budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej; telekomunikacji satelitarnej – w tym, z wykorzystaniem narodowych i sojuszniczych systemów satelitarnych i infrastruktury naziemnej; zabezpieczenia usług precyzyjnej nawigacji satelitarnej i synchronizacji czasu; wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie.

Oprócz tego Pełnomocnik MON zajmie się już w najbliższym czasie (do 31 sierpnia 2020 roku) przygotowaniem projektu decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, stanowiącego organ doradczy Pełnomocnika.

Wśród dalszych zadań na nowo ustanowionym stanowisku będzie m.in. opracowanie wytycznych dotyczących resortowej implementacji polityk kosmicznych NATO w obszarach planowania strategicznego, operacyjnym oraz przemysłowo-naukowym, a także przygotowanie resortowego planu implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej oraz dokumentów wykonawczych odnoszących się do zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Wśród zadań Pełnomocnika będzie również definiowanie potrzeb operacyjnych i dokonywanie analiz wykorzystania przestrzeni kosmicznej w zakresie zdolności do rozpoznania, dowodzenia i wsparcia procesów zdolności do rażenia.

Nie mniej istotnym zadaniem będzie też formułowanie stanowiska resortu obrony w sprawach dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej na potrzeby poziomu polityczno-wojskowego oraz wypracowanie założeń dotyczących budowy kompetencji kosmicznych w polskim przemyśle zbrojeniowym i sektorze naukowym.

W zakresie funkcji innego rodzaju, pełnomocnik będzie wyznaczony do reprezentowania MON na forach organizacji międzynarodowych: NATO, UE, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej. We wskazanym obszarze będzie przedstawiać m.in. propozycje wypracowania zdolności telekomunikacyjnych i rozpoznania satelitarnego. Pełnomocnik będzie odpowiadał także za współpracę międzynarodową w formule międzyrządowej i przedsięwzięcia zmierzające do wskazania możliwych kierunków dostosowania i poprawy zdolności operacyjnych pod kątem realizacji umów międzynarodowych.

Do jego zadań będzie należało też przygotowanie dokumentów koncepcyjnych w sprawie budowy satelitarnych zdolności operacyjnych obejmujących kolejno: satelitarną obserwację Ziemi, telekomunikację satelitarną, obserwację i monitorowanie przestrzeni kosmicznej, wynoszenie obiektów na orbitę oraz budowę wojskowego segmentu naziemnego, w tym z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej.

Pełnomocnik ma proponować zapisy i zmiany w programie rozwoju sił zbrojnych oraz planach pochodnych w odniesieniu do rozwoju zdolności satelitarnych. Jego zadaniem będzie także negocjowanie i przygotowywanie umów wynikających z decyzji o rozwijaniu satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach współpracy lub programów międzynarodowych.

Nadzór merytoryczny nad pracą pełnomocnika będzie sprawował wiceminister Marcin Ociepa.

Pełna treść dokumentu jest do wglądu w elektronicznej wersji Dziennika Urzędowego MON.

Space24
Space24
KomentarzeLiczba komentarzy: 39
Dawajcie chłopaki
środa, 20 maja 2020, 12:59

A jest strategia kupienia tak skomplikowanego sprzętu jak nowoczesne hełmy dla wojska? Nieeee?? Ale MON "sadzi się" na strategie kosmiczną?? Ha ha ha. Co, zaplanują budowę "Gwiazdy Śmierci"??

Obserwator
środa, 20 maja 2020, 12:20

Pełnomocnik (jak obserwuję od lat strategię pisaną w MON) zastąpi realne inwestycje w stosowny sprzęt i uzbrojenie.

Konfederacja
środa, 20 maja 2020, 01:04

Kolejni mistrzowie sabotażu w akcji. Czy resortowa strategia kosmiczna resortowych dzieci będzie polegała jedynie na przepaleniu resortowych pieniędzy, za które nie daj Boże mógłby zostać zakupiony jakiś sensowny sprzęt, dla naszego wojska ?

Tomek
środa, 20 maja 2020, 00:54

Ja piorkuje... to już trudno o naprawdę o większe oderwanie od rzeczywistości... PRL nawet wymięka..

abc
wtorek, 19 maja 2020, 18:46

Pełnomocnik MON ds. przestrzeni kosmicznej - fajnie, ale czy ktoś może wyjaśnić jak się to ma do Polskiej Agencji Kosmicznej, w której przecież jest wiceprezes ds. obronnych i cały podległy mu pion wojskowy? Chyba że coś się zmieniło w tej kwestii?

Paranoid
środa, 20 maja 2020, 16:04

Przecież sam piszesz, że to w-p jest w PAK, ale ... potrzebny jest nowy etat w MON, więc się dobrze składa ... nazwą tą optymalizacją procesu zarządczego i będzie git

MAN
środa, 20 maja 2020, 15:04

W Polskiej Agencji Kosmicznej pion wojskowy istnieje tylko teoretycznie. Podobnie zresztą jak pion naukowy. Zostało tam chyba trzech żołnierzy na krzyż. Nie mają oni przyznanych żadnych kompetencji i generalnie mogą nie przychodzić do pracy. Naukowca w pionie naukowym nie ma żadnego. Organizacja istnieje po przejściu pod Ministerstwo Rozwoju tylko teoretycznie.

bca
wtorek, 19 maja 2020, 23:59

Pewnie się niedługo wyjaśni, może jutro???

Tweets Space24