Polscy inżynierowie pomogą przetestować układ scalony dla kosmicznych odbiorników nawigacji satelitarnej

27 listopada 2017, 15:23
Integracja urządzeń testowych z układem AGGA-4 w laboratoriach Astri Polska. Fot. Astri Polska
Układ scalony AGGA-4. Fot. Astri Polska
Płytka ewaluacyjna, na której dolnej stronie zainstalowany został układ AGGA-4. Fot. Astri Polska

W siedzibie firmy Astri Polska trwają ostatnie przygotowania do testów radiacyjnych zaawansowanego układu scalonego AGGA-4 przeznaczonego do zastosowań kosmicznych, głownie w odbiornikach nawigacji satelitarnej (GNSS). Na początku grudnia firma przeprowadzi ostateczną próbę zaprojektowanych urządzeń testowych z podłączonym układem AGGA-4. Finalnym etapem projektu będą testy w warunkach symulujących oddziaływanie promieniowania kosmicznego, które odbędą się w lutym przyszłego roku w Belgii i Szwajcarii. Projekt AGGA-4 jest realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, jego wartość to 1,8 mln PLN.

AGGA-4 to zaawansowany układ scalony przeznaczony do zastosowań kosmicznych, przede wszystkim wykorzystywany jako jeden z głównych elementów kosmicznego odbiornika nawigacji satelitarnej GNSS. Układ zrealizowany jest w technologii ASIC (Application Specific Integrated Circuit), czyli układu zaprojektowanego do pełnienia z góry określonych zadań, co czyni go niezwykle wydajnym. Na bazie układu AGGA-4 możliwe jest zbudowanie odbiornika GNSS po dodaniu pozostałych podzespołów, tj. m.in.: oprogramowania oraz modułu radiowego (tzw. front-end) odpowiedzialnego za doprowadzenie sygnału z anteny i jego cyfryzację.

Układ scalony AGGA-4. Fot. Astri Polska

Urządzenie z założenia jest odporne na działanie promieniowania kosmicznego oraz zdolne do przetwarzania sygnałów: GPS, Galileo, Glonass i Beidou. W niedalekiej przyszłości AGGA-4 będzie wykorzystywany w odbiornikach nawigacji satelitarnej instalowanych na m.in.: satelitach obserwacji Ziemi, nawigacyjnych, telekomunikacyjnych i rakietach nośnych. Zadaniem Astri Polska jest zbadanie charakterystyki radiacyjnej urządzenia podczas testów w warunkach promieniowania jonów ciężkich oraz protonów.

Poznanie tego w jaki sposób odbiornik nawigacji satelitarnej zachowuje się pod wpływem promieniowania kosmicznego jest kluczowe z perspektywy powodzenia misji, w których będzie wykorzystywany. Warto podkreślić, że wyniki naszych badań oprócz sprawdzenia samego ASIC’a AGGA-4 dostarczą wielu ważnych informacji dla inżynierów projektujących podzespoły odbiorników GNSS do zastosowań kosmicznych.

Karol Brzostowski, Kierownik Działu Aplikacji i Usług Satelitarnych Astri Polska

Testy zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania i urządzeń elektronicznych zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Astri Polska. W pierwszych tygodniach listopada w laboratoriach firmy przeprowadzono integrację poszczególnych podzespołów, które będą wykorzystane do testów. Na początku grudnia w obecności oficera technicznego ESA przeprowadzony zostanie tzw. „dry run”, którego zadaniem będzie całościowe sprawdzenie funkcjonowania środowiska testowego przed poddaniem układu AGGA-4 próbom radiacyjnym. 

Ostateczne testy AGGA-4 odbędą się w lutym 2018 r. na belgijskim Université Catholique de Louvain (UCL). Układ zostanie przetestowany w warunkach oddziaływania ciężkich jonów, natomiast w instytucie badawczym Paul Scherrer Institute (PSI) w Szwajcarii urządzenie zostanie poddane oddziaływaniu protonów. Podczas wszystkich etapów testów działanie AGGA-4 będzie monitorowane przez urządzenia dostarczone przez Astri Polska.

Płytka ewaluacyjna, na której dolnej stronie zainstalowany został układ AGGA-4. Fot. Astri Polska

Astri Polska jest jedyną polską firmą posiadającą kompetencje w zakresie testowania odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. W latach 2015-2016 firma zrealizowała projekt FLIRT-PL (Fitting LIon Receiver Tests in PoLand), którego zadaniem było przetestowanie odbiornika nawigacyjnego GNSS “LION”, przeznaczonego do satelitów badawczych, obserwacyjnych i telekomunikacyjnych. Obecnie, oprócz projektu AGGA-4, Astri Polska zaangażowana jest w dwa kolejne projekty z obszaru nawigacji satelitarnej realizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Są to: TEcHNO (Test Environment for Hybrid NavigatiOn) - projekt związany z rozwojem technologii nawigacji hybrydowej (GNSS + LTE) oraz FLIGhT gdzie zadaniem firmy jest zaprojektowanie i stworzenie adaptacyjnego i elastycznego oprogramowania, które pozwoli na zintegrowanie różnego rodzaju aparatury w celu stworzenia kompleksowego środowiska testowego dla różnego rodzaju odbiorników GNSS, ze szczególnym nastawieniem na odbiorniki kosmiczne.

Czytaj też: Wizyta w ESTEC na rozpoczęcie polskich prac w projekcie ESA

Space24
Space24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.