Francuzi inwestują w Stratobusy. Alternatywa dla satelitów?

28 kwietnia 2016, 11:31

Firma Thales Alenia Space uzyskała od francuskiego banku inwestycyjnego dofinansowanie na budowę prototypowej platformy łączności i obserwacji stratosferycznych Stratobus. Projekt ma bazować na zastosowaniu szczególnego typu pojazdów operujących w atmosferze na wysokościach rzędu 20 kilometrów nad Ziemią.

Firma Thales Alenia Space uzyskała od francuskiego banku inwestycyjnego, Bpifrance dofinansowanie na realizację autorskiego programu łączności i obserwacji stratosferycznych. Projekt określany mianem Stratobus ma umożliwić powstanie prototypowej platformy o zastosowaniach telekomunikacyjnych, obserwacyjnych i rozpoznawczych. Wraz z wkładem pochodzącym od organów samorządowych, wsparcie ma wynieść blisko 20 mln Euro.

Projekt Stratobus przez kilka ostatnich lat znajdował się w fazie prac koncepcyjnych. Dzięki uzyskanym funduszom, z których 17 mln Euro pochodzi z państwowego budżetu na badania innowacyjne, pomysł będzie miał szansę na wcielenie w życie w ciągu kolejnych 24 miesięcy. Wynikiem tych prac ma być przeprowadzenie w 2018 roku testów pomniejszonego modelu, które umożliwią w dalszej perspektywie (do 2020 roku) stworzenie pełnowymiarowego, funkcjonalnego prototypu systemu.

Pojazdy Stratobus, choć nie są klasyfikowane jako satelity, mają z założenia pełnić podobne funkcje. Korzystając z zasilania energią słoneczną i autonomicznego systemu pozycjonowania, będą mogły utrzymywać stałe położenie względem Ziemi, niezależnie od czynników atmosferycznych. Oczekuje się, że pojedynczy obiekt tego typu będzie w stanie skutecznie monitorować obszar o średnicy do 500 kilometrów.

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Geralynn
czwartek, 12 maja 2016, 00:32

Anyone who needs a cure for Rochester malaise after Reading Wide Sargasso Sea should read Jasper Ff#o&edr8217;s The Eyre Affair, and it will bring the love for Rochester rushing back…

Tweets Space24