Space24.pl

dostarcza wieści, analiz oraz komentarzy ze świata technologii i badań kosmicznych - w aspekcie zarówno cywilnym, jak i militarnym. Zespół redakcyjny zwraca przy tym szczególną uwagę na zagadnienia powiązane z materią bezpieczeństwa i obronności, wobec dynamicznego wzrostu znaczenia usług bazujących na aparaturze satelitarnej w życiu codziennym oraz pogłębiającej się zależności od techniki kosmicznej w działaniach przeciwkryzysowych i operacyjnych.

W zakres ten wchodzi szerokie spektrum zagadnień naukowo-inżynieryjnych i organizacyjnych - od badań astronomicznych i rozwoju nowych technologii, przez politykę i prawo kosmiczne, aż po działalność przemysłową, dostawy aparatury dla użytkowników cywilnych i rządowych oraz zapewnianie ciągłości i doskonałości bazujących na tym usług. W wymiarze ściśle technicznym obszar zainteresowania Space24.pl stanowią systemy nośne, aparatura i usługi satelitarne (instrumenty obserwacji Ziemi, nawigacji, łączności i telekomunikacji), sondy kosmiczne i aparatura badawcza, robotyka i zdolności załogowe, a także systemy infrastruktury naziemnej i wiele innych.

Wszystkie te zagadnienia rozpatrujemy w sposób pogłębiony, nie tylko o nich pisząc i opowiadając w autorskich artykułach i materiałach audio-wizualnych, ale również o nich rozmawiając - w trakcie wywiadów z uznanymi ekspertami i decydentami oraz przy okazji licznych wydarzeń o znaczeniu dla sektora kosmicznego w Polsce i na świecie. Oprócz zadawania pytań i zbierania wypowiedzi specjalistów z różnych dziedzin działalności sektorowej, sami również zabieramy głos, doradzamy i dzielimy się swoimi rozważaniami w charakterze uczestników spotkań konsultacyjnych, konferencji, paneli dyskusyjnych oraz wystąpień publicznych poświęconych tematyce kosmicznej.

Całym naszym zaangażowaniem chcemy przyczyniać się do wzrostu ogólnej świadomości znaczenia, jakie ma technika kosmiczna w naszym życiu, a także jej trudnej do przecenienia roli w rozwoju gospodarczym i narodowym - w perspektywie oczekiwanego zwiększonego zaangażowania Polski w tym obszarze.

Redakcja

Mateusz Mitkow

Redaktor prowadzący

Wojciech Kaczanowski

Młodszy Redaktor