Polityka prywatności i stosowania plików cookie

W trosce o ochronę danych osobowych Użytkowników i w celu zapewnienia Użytkownikom bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisów internetowych: Defence24.pl, InfoSecurity24.pl, Energetyka24.pl, Space24.pl, CyberDefence24.pl, Defence24.com, Academy24.pl (dalej także jako „Serwisy”) i z oferowanych za ich pośrednictwem usług,
a także podczas korzystania z aplikacji mobilnych służących do obsługi Serwisów, Defence24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie publikuje niniejszą Politykę prywatności. Dokument ten określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisów
i z oferowanych za ich pośrednictwem usług.

Na potrzeby Polityki prywatności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) będzie określane jako „RODO”.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Defence24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427851, posiadająca NIP: 1132857583, REGON: 146224999 (dalej także jako „D24” lub „Administrator”).

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni radca prawny Joanna Bogdańska. Z Inspektorem możesz kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie Twoich praw związanych z tym przetwarzaniem. Z Inspektorem możesz kontaktować się pocztą tradycyjną, przesyłając korespondencje na adres:
Defence24 sp. z o. o. – IOD
ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa,
a także mailowo: [email protected]

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisów w celu:
świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych
w Serwisach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
umożliwienia Użytkownikom subskrypcji Serwisów i założenia indywidulnych kont
w Serwisach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
zapewnienia funkcjonalności indywidualnego konta Użytkownika, o którym mowa powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
marketingu, w tym przesyłania informacji o wydarzeniach, akcjach promocyjnych
i konkursowych, usługach i produktach, w tym w celu korzystania z usługi newsletteru, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
udostępniana ich swoim Partnerom celem realizacji przez Partnerów ich celów marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
w celach analitycznych i statystycznych, służących prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisach dla zapewnienia lepszej funkcjonalności Serwisów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
obsługi ewentualnych reklamacji (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw).

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp
w ramach korzystania z Serwisów czy aplikacji D24 i innych lokalizacjach w sieci Internet,
w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji. Przetwarzamy dane, które są niezbędne do udostępnienia Tobie kont lub profili w Serwisach, dane które nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Serwisach, sondach, ankietach czy badaniach. W szczególności przetwarzamy następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, nick, adres IP, identyfikator Użytkownika, nazwa Użytkownika w mediach
i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Google+, LinkedIn, X (dawniej Twitter), Instagram, wiek, płeć, miasto, data urodzenia. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Serwisach (m.in. te, które pozostawiasz
w tzw. plikach cookie), dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z naszych Serwisów, a także dane z witryn naszych Partnerów.
Przetwarzamy dane o Twojej aktywności w ramach usług, portali, serwisów internetowych, aplikacji D24 i innych lokalizacji w sieci Internet oraz informacje przechowywane na urządzeniach końcowych z których korzystasz, w tym informacje o przeglądarce, a także dane o Twojej dokładnej lokalizacji geograficznej.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie
Wyświetlane reklamy i materiały redakcyjne będą targetowane oraz profilowane
z wykorzystaniem Twoich danych. Targetowanie to proces polegający na doborze docelowej grupy odbiorczej, która jest w największym stopniu zainteresowana danymi materiałami redakcyjnymi jak i reklamowymi. Profilowanie to proces zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych, który polega na wykorzystaniu Twoich danych do oceny niektórych czynników charakterystycznych dla Ciebie, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich zainteresowań albo Twoich innych zachowań, np. wiarygodności w sieci Internet, lokalizacji, przemieszczania się, preferencji konsumenckich, światopoglądowych czy zawodowych.
Wyświetlane reklamy i materiały redakcyjne będą targetowane oraz profilowane
z wykorzystaniem Twoich następujących danych i według następujących kryteriów:
Twoja aktywność w ramach Serwisów i aplikacji D24 i naszych Partnerów
w szczególności materiały redakcyjne, z których korzystasz;
Twoja aktywność i interakcje z materiałami reklamowymi;
Twoja lokalizacja, wielkość miejscowości, z której pochodzisz;
informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny
z którego korzystasz, język ustawiony w systemie operacyjnym z którego korzystasz.
Informacje o Twoim profilu mogą być wykorzystywane do profilowania reklam i treści
w Serwisach i aplikacjach D24 jak i w innych lokalizacjach w sieci Internet, czyli poza usługami, portalami i serwisami internetowymi D24. Odnosi się to zwłaszcza do sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich witryn współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do Twoich zainteresowań. Przetwarzanie przez nas Twoich danych które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z Serwisów, witryn czy aplikacji D24 jest niezbędne do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną ze względu na konieczność dopasowania wszelkiego rodzaju treści do Twoich zainteresowań, umożliwienia Ci bezpiecznego i optymalnego korzystania z naszych usług. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych SerwisachD24 może się różnić.
mailto:
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?  
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli wystąpi jedna
z następujących okoliczności:
- dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,
przy czym Administrator w uzasadnionych okolicznościach nie musi niezwłocznie usuwać danych osobowych Użytkownika, w szczególności w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.,
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać
z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda jest dobrowolna i możesz jej udzielić korzystając z funkcjonalności platformy udzielania zgody jak i możesz ją
w dowolnym momencie wycofać korzystając z ustawień zaawansowanych tej platformy.

Odbiorcy danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do tych danych przez osoby trzecie. Przekazanie danych osobowych do odbiorców jest możliwe tylko wtedy, gdy wynika to z prawnie usprawiedliwionego celu i jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania usługi, z którą wiąże się przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
• podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie bieżącej obsługi Serwisów i aplikacji D24,
• prawnikom – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Ponadto odbiorcami danych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych
Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wówczas dane osobowe przechowywane są do momentu odwołania zgody,
a po odwołaniu zgody, jeżeli będzie to konieczne, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi lub Administratorowi.
Z kolei jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń.

Cookie i inne podobne technologie
Administrator zamieszcza informacje w formie plików cookie (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie,) oraz uzyskuje dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookie i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe. Pliki cookie stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów. Cookie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę.
W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie Użytkownika, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. SerwisyD24mogą umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookie umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
Użytkownik może wycofać swoją zgodę dotyczącą stosowania plików cookie klikając w link do zmiany ustawień zamieszczony na końcu niniejszej Polityki lub przechodząc do ustawień dotyczących plików cookie umieszczonych pod hasłem „COOKIES” na dole strony internetowej każdego serwisu D24.

Dlaczego korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii?
Korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii w celach:
zapewnienia funkcjonalności Serwisów i prawidłowego świadczenia usług;
dostosowywania zawartości Serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookie pozwalają
w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
badań i pomiarów oglądalności naszych Serwisów, treści redakcyjnych, w tym reklam, w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Serwisów
i aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych usług i treści, czy ich kategorii;
utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego Serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego)
i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam Partnerów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany,
np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Partnera;
realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców;
powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego Użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.
Rodzaje plików cookie, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas życia cookie i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookie i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
niezbędne do działania Serwisów i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
i aplikacji itp.;
reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych
i aplikacji.
Zmiany w Polityce prywatności
Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zmiany w Polityce mogę być spowodowane w szczególności rozwojem Serwisów i aplikacji, zmianami przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także rozwojem technologii informatycznych.
Zmiany w Polityce będą sygnalizowane poprzez zmieszczenie w jej treści informacji
o ostatniej modyfikacji.
Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta przez Administratora i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Link do zmiany ustawień