Reklama

Polska

Inżynieria kosmiczna na uniwersytetach w Olsztynie i Zielonej Górze

  • Budynek Wydziału Matematyki, Informatyki I Ekonometrii oraz Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Fot. Mohylek, Wikipedia CC BY-SA 3.0

Od najbliższego roku akademickiego 2016/2017 zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów z inżynierii kosmicznej w Olsztynie i Zielonej Górze. Powstanie on dzięki współpracy wydziałów Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Fizyki i Astronomii Uniwersytet Zielonogórskiego. Interdyscyplinarny kierunek realizowany będzie w obszarach kształcenia w zakresie nauk technicznych i nauk ścisłych o profilu ogólnoakademickim na poziomie studiów pierwszego stopnia - inżynierskich.

W dniu 8 marca 2016 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (WGIPB) prof. Radosława Wiśniewskiego z Dyrektorem Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Cezarym Spechtem. W spotkaniu uczestniczył również prof. Andrzej Krankowski – inicjator utworzenia nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Tematem rozmowy było wstępne określenie obszarów współpracy POLSY z WGIPB w zakresie działalności edukacyjnej, a także wspólne wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących aktywność z zakresu użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Interdyscyplinarny kierunek studiów pn.: „Inżynieria kosmiczna” realizowany będzie w obszarach kształcenia w zakresie nauk technicznych i nauk ścisłych o profilu ogólnoakademickim, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich. Absolwent kierunku, który rozpocznie w październiku 2016 roku otrzyma wspólny dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy.

Źródło: POLSA

Reklama

Komentarze

    Reklama