Reklama

Polska

Kancelaria Premiera wyjaśnia powody odrzucenia sprawozdań PAK

Fot. Polska Agencja Kosmiczna / www.polsa.gov.pl
Fot. Polska Agencja Kosmiczna / www.polsa.gov.pl

Znane są dalsze okoliczności nieprzyjęcia przez Premier Beatę Szydło sprawozdań okresowych Polskiej Agencji Kosmicznej za 2015 rok. Informacje dotyczące przyczyn tej decyzji i jej ewentualnego przełożenia na zmiany w zarządzie PAK zostały pozyskane przez Space24 z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pod koniec sierpnia br. Premier Beata Szydło nie przyjęła sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2015 rok od zarządu Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). Zgodnie z Art. 8 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej, nieprzyjęcie sprawozdań z działalności PAK to jedna z sześciu przesłanek do odwołania prezesa Agencji przed upływem jego kadencji.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Space24 z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powodem nieprzyjęcia przez Premier Szydło sprawozdania finansowanego i sprawozdania z działalności Polskiej Agencji Kosmicznej za 2015 rok „były wyniki oceny działalności Polskiej Agencji Kosmicznej w okresie sprawozdawczym”. KPRM wskazuje przy tym, że „ocena obejmowała w szczególności realizację zadań Agencji wymienionych w ustawie o Polskiej Agencji Kosmicznej, zdolność instytucjonalną w odniesieniu do zadań nałożonych na Polską Agencję Kosmiczną oraz współpracę PAK z innymi jednostkami administracji rządowej”. Poza wyżej opisanym ogólnym zakresem zadań, nie wskazano jednak żadnych bliższych informacji na temat wymiaru odnotowanych zastrzeżeń.

Kancelaria Premiera krótko odniosła się także do kwestii ewentualnej zmiany na stanowisku prezesa PAK. Jak wskazano, prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej pozostaje w dalszym ciągu prof. Marek Banaszkiewicz.

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiej Agencji Kosmicznej, obowiązkowe sprawozdania przedstawione do akceptacji Prezes Rady Ministrów przeszły wcześniej stosowną weryfikację formalną i merytoryczną.  Sprawozdanie finansowe było badane przez biegłego rewidenta, a sprawozdanie z działalności agencji zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Agencji.

Szerzej: Premier nie przyjęła sprawozdań Polskiej Agencji Kosmicznej. Odwołanie prezesa?

Reklama

Komentarze

    Reklama