Reklama

Polska

PGZ współpracuje z Ukraińską Agencją Kosmiczną

Fot. Polska Grupa Zbrojeniowa SA
Fot. Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie o współpracy z Ukraińską Agencją Kosmiczną. Powołano wspólną grupę roboczą, której głównym celem jest poszukiwanie możliwości realizacji wspólnych projektów m.in. w obszarach technologii instrumentów optycznych i radarowych dla satelitów obserwacyjnych, jak również technologii wynoszenia satelitów na orbitę okołoziemską.

W dniu 3 marca 2016 roku powołana została wspólna grupa robocza, której głównym celem jest poszukiwanie możliwości realizacji wspólnych projektów. Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Radosław Obolewski, oraz prezes Ukraińskiej Agencji Kosmicznej (State Space Agency of Ukraine), Lubomyr Sabadosz, podpisali stosowny dokument o współpracy. Wspólne projekty będą prowadzone m.in. w obszarach technologii instrumentów optycznych i radarowych dla satelitów obserwacyjnych, jak również technologii wynoszenia satelitów na orbitę okołoziemską.

Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą w obszarze nowoczesnych technologii z ukraińskim przemysłem kosmicznym. Cieszymy się, że również Ukraińska Agencja Kosmiczna jest gotowa realizować z PGZ konkretne projekty. Razem będziemy poszukiwać możliwości współpracy w rozwijaniu technologii wykorzystywanych w satelitarnych systemach obserwacji Ziemi.

Radosław Obolewski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W lutym br. na Ukrainie gościła delegacja Polskiej Agencji Kosmicznej. Celem serii spotkań z przedstawicielami Ukraińskiej Agencji Kosmicznej było nawiązanie współpracy w dziedzinie technologii kosmicznych. Za najbardziej obiecujące obszary do kooperacji uznano wykorzystywanie danych z monitoringu teledetekcyjnego, rakiety nośne oraz badania naukowe. 

Czytaj też: Polska i Ukraina rozmawiają o współpracy w programach kosmicznych

Ukraińska Agencja Kosmiczna powołana została do życia w 1992 r. Obecnie skupia około 30 państwowych zakładów zajmujących się rozwojem technologii kosmicznych, w których pracuje około 26 tys. osób. Do jej głównych zadań należy opracowanie koncepcji polityki państwa w sferze badań i pokojowego wykorzystania przestrzeni, jak również w interesie bezpieczeństwa narodowego. Prezesem Agencji jest Ludomyr Sabadosz. UAK odpowiada również za współpracę Ukrainy z państwami i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie kosmicznej. 

Reklama

Komentarze

    Reklama