POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Polska Agencja Kosmiczna dołącza do Międzynarodowej Grupy Koordynującej Eksplorację Kosmosu

Ilustracja: ESA
Ilustracja: ESA

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dr hab. Grzegorz Brona ogłosił dołączenie PAK do grona członków Międzynarodowej Grupy Koordynującej Eksplorację Kosmosu (ISECG). Grupa została powołana ponad dekadę temu przez 14 państw podejmujących eksplorację przestrzeni kosmicznej w celu promowania załogowej oraz bezzałogowej, pokojowej eksploracji kosmosu, skupiając się na Układzie Słonecznym, mogącym pewnego dnia posłużyć ludziom za miejsce życia i pracy.

Grupa opracowała wspólny zbiór obszarów eksploracji oraz przyjęła dokument pt. „Strategia światowej eksploracji: ramy współpracy” (Global Exploration Strategy: The Framework for Coordination”).

Polska Agencja Kosmiczna została zaproszona do Międzynarodowej Grupy Koordynującej Eksplorację Przestrzeni Kosmicznej ze względu na jej zaangażowanie w wypełnianie założeń dokumentu oraz na bogatą historię Polski związaną z odkryciami i eksploracją przestrzeni kosmicznej, z których od wieków korzysta ludzkość.

Źródło: PAK

Komentarze