Reklama

Polska

Po Zgromadzeniu Ogólnym i balu ZPSK

Fot. ZPSK
Fot. ZPSK

W poniedziałek 25 lutego 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne ZPSK oraz Bal Karnawałowy ZPSK połączony z aukcją charytatywną na rzecz Fundacji Iskierka. Na ZO Związek zainicjował tworzenie wstępnych rekomendacji ZPSK dla Polskiej Delegacji na Radę Ministerialną ESA 2019 oraz powołał w tym celu Grupę Roboczą.

O godzinie 19:00 25 lutego na III piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul Bracka 25 w Warszawie odbył się Bal Karnawałowy ZPSK oraz aukcja charytatywna.

Łączna kwota zebrana na rzecz Fundacji poprzez aukcję charytatywną, jak i darowizny od uczestników, wyniosła 5500 złotych. W okresie letnim przełoży się to na organizację dla podopiecznych Fundacji przyjazdu do Warszawy oraz noclegu.

ZPSK pragnie pokazać dzieciom niezwykle interesujący sektor kosmiczny poprzez bezpłatne wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Instytucie Lotnictwa, Airbus Poland S.A. oraz jeżeli pozwoli na to samopoczucie podopiecznych – Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Informacje przekazywane przez Fundację pokazują, że podopieczni są niezwykle zainteresowani kosmosem.

ZPSK gratuluje zwycięzcom aukcji nabycia wspaniałych, kosmicznych dzieł. Związek wyraża również wdzięczność wszystkim uczestnikom bez których Bal nie mógłby się odbyć oraz instytucjom, które ofiarowały swoją pomoc w organizacji wycieczki – Airbus Poland S.A., Instytutowi Lotnictwa, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Centrum Nauki Kopernik.

Podziękowania kierowane są także do Polskiej Agencji Kosmicznej za wsparcie zbiórki oraz przekazanie kosmicznych kalendarzy dla Fundacji.

Źródło: ZPSK

Reklama

Komentarze

    Reklama