Reklama

Polska

POLSA podpisała deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor. POLSA

Nowe przepisy dotyczące ochrony przestrzeni kosmicznej, w tym środowiska naturalnego Ziemi, stają się częścią regulacji, które dotyczyć będą działań polskich podmiotów sektora kosmicznego. 23 maja 2023 r. Polska Agencja Kosmiczna podpisała deklarację Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze kosmicznym. Działaniom jej sygnatariuszy przyświecają wartości poszanowania zasobów naturalnych, jednocześnie prowadząc do harmonijnego i etycznego rozwoju społeczeństw.

Reklama

Europejska Agencja Kosmiczna i 22 organizacje przyjęły deklarację 21 listopada 2022 r. przy okazji posiedzenia Rady ESA na szczeblu ministerialnym w Paryżu. W ramach trwającej konferencji GLOC 2023 (Global Space Conference on Climate Change, Oslo, 23-25 maja) POLSA również przystąpiła do tej deklaracji. Polskiej delegacji przewodniczy prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

Reklama
Autor. POLSA
Reklama

Według prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, przystąpienie do grona sygnatariuszy deklaracji jest naturalną konsekwencją polskiej aktywności w międzynarodowym sektorze kosmicznym. Jest też podjęciem zobowiązania do respektowania pewnych reguł, które wychodzą naprzeciw zrównoważonej eksploracji przestrzeni kosmicznej, która swoimi efektami przenosi się również na rozwiązywanie problemów typowo ziemskich. Zmiany klimatu są jednymi z nich, a obserwacja naszej planety z orbity okołoziemskiej stała się przełomem w modelowaniu pogody i badaniu klimatu, co ma fundamentalne znaczenie dla życia całych społeczeństw w wielu kluczowych aspektach.

Czytaj też

W ramach GLOC 2023 poruszane są tematy związane z przestrzenią kosmiczną i zmianami klimatycznymi, ze szczególnym naciskiem na:

  • Wpływ zmiany klimatu na środowisko
  • Aplikacje i usługi napędzane zmianami klimatycznymi
  • Wpływ zmieniającego się klimatu na politykę i prawo
  • Możliwości komercyjne stworzone przez zmieniający się klimat
  • Obecna i przyszła współpraca międzynarodowa w misjach kosmicznych związanych ze zmianami klimatycznymi
  • Społeczny, komunikacyjny, ekonomiczny i kulturowy wymiar zmian środowiskowych

Program konferencji kierowany jest do społeczności międzynarodowej, w tym wysokich rangą przedstawicieli głównych agencji kosmicznych, przemysłu, rządów, decydentów, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli sektorów niezwiązanych z przestrzenią kosmiczną, zaangażowanych w debatę na temat zmian klimatu.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama