Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Powtórny nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]
Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

Po zakończonej bez rozstrzygnięcia próbie wyłonienia nowego szefa Polskiej Agencji Kosmicznej, wraz z końcem lipca br. rozpisano ponowny nabór. Obecny konkurs na stanowisko prezesa PAK toczy się już na nowych zasadach oceny kwalifikacji i warunkach ministerialnego zwierzchnictwa, obowiązujących od 19 lipca – momentu wejścia w życie nowelizacji Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej.

Powtórzony nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej uruchomiono już pod nadzorem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które zastąpiło w tej roli – na mocy nowelizacji z 5 lipca 2019 roku – Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie o wznowionym konkursie opublikowano 29 lipca, wskazując termin zamknięcia procedury przyjmowania kandydatur z dniem 16 sierpnia 2019 roku.

Informacja o zakończeniu bez rozstrzygnięcia poprzedniego naboru ukazała się 15 lipca na agencyjnym profilu strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z treścią zamieszczonego tam komunikatu, nie wyłoniono zwycięzcy konkursu, wskazując jedynie nazwiska dwóch kandydatów, którzy spełnili wymagania wskazane w ogłoszeniu i dotarli do jego finalnej fazy. Na liście nie znalazło się natomiast nazwisko Michała Szaniawskiego, obecnie pełniącego obowiązki prezesa Agencji (od 29 marca br. – tymczasowy okres piastowania stanowiska przez Szaniawskiego wydłużono wraz z początkiem lipca, decyzją Prezesa Rady Ministrów, o kolejne 3 miesiące).

Na mocy nowelizacji z 5 lipca br. zmieniła się nie tylko instytucja nadzorująca, ale również kluczowe wymogi powoływania oraz kwalifikowania kompetencji kandydatów na prezesa i wiceprezesa Agencji. Zmianie uległy także zasady zatrudniania pracowników PAK i funkcjonowania Rady Agencji.

Podstawowe z obowiązujących wymogów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej dopuszczają udział w nim osób, które:

 • posiadają polskie obywatelstwo;
 • korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadają co najmniej: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 2-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym oraz 4-letni staż pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związany z zakresem spraw należących do zadań Polskiej Agencji Kosmicznej;
 • posiadają wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa PAK;
 • znających język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
 • posiadają autorytet dający rękojmię prawidłowej realizacji zadań PAK.

Ponadto w rozpisanym ogłoszeniu jako pożądany warunek wskazuje się również "posiadanie doświadczenia w kierowaniu złożoną, wielozespołową organizacją". Kompletne ogłoszenie dostępne jest do wglądu na stronie BIP Polskiej Agencji Kosmicznej.

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!