Reklama

Świat

Powstał utajniony raport na temat amerykańskich planów orbitalnych

Ilustracja: NASA/Marshall Space Flight Center
Ilustracja: NASA/Marshall Space Flight Center

NASA oraz Departamenty Stanu i Handlu Stanów Zjednoczonych przedłożyły National Space Council (NSC), będącej organem Urzędu Wykonawczego Prezydenta Stanów Zjednoczonych, raport przedstawiający przyszłe możliwości i wyzwania wiążące się z załogowymi lotami kosmicznymi na niską orbitę okołoziemską (LEO) oraz ich potencjalny wkład ekonomiczny w rozwój eksploracji kosmosu.

NSC zwróciła się do NASA o podjęcie międzyresortowych działań w celu opracowania raportu zatytułowanego „A Strategy for Human Spaceflight in Low Earth Orbit and Economic Growth in Space”, w trakcie swojego posiedzenia w lutym tego roku.

W przygotowanym raporcie wyszczególniono cztery nadrzędne cele mające zostać osiągnięte przez załogowe misje kosmiczne na niską orbitę okołoziemska, które zostały wyznaczone przy współpracy NASA i innych instytucji. Są to:

  • Osiągnięcie stałej obecności USA na LEO – zarówno astronautów NASA, jak i podmiotów prywatnych – w celu wspierania wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez obywateli USA, firmy, środowiska akademickie i partnerów międzynarodowych USA oraz utrzymanie stałego amerykańskiego przyczółku w najbliższym Ziemi obszarze przestrzeni kosmicznej,
  • Stworzenie otoczenia regulacyjnego odnoszącego się do LEO, które umożliwi rozwój na niej amerykańskiej działalności komercyjnej,
  • Przeprowadzanie na LEO badań nad misjami załogowymi w przestrzeń kosmiczną, które pozwolą na rozwój technologii i systemów wymaganych w długotrwałych lotach kosmicznych, w tym planach podróży międzyplanetarnych i stałej obecności ludzkiej w przestrzeni kosmicznej,
  • Rozwój i poszerzanie możliwości komercyjnego wykorzystania kosmosu poprzez międzynarodowe partnerstwo i współpracę.

Cele te należą do priorytetów badawczych NASA na nadchodzące lata. NASA będzie kontynuować współpracę ze swoimi partnerami międzyresortowymi, aby osiągnąć te założenia przy kooperacji z partnerami prywatnymi, pracując nad rozwojem załogowych długotrwałych misji kosmicznych.

Ze względu na zawarcie w raporcie kluczowych dla amerykańskiego programu eksploracji kosmosu informacji, jego pełna wersja przeznaczona jest wyłącznie do użytku administracji i opublikowane zostało jedynie jednostronicowe streszczenie najistotniejszych tez dokumentu.

Reklama

Komentarze

    Reklama