Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

USA: postępy w licencjonowaniu komercyjnych systemów teledetekcyjnych

Australijska kopalnia Kalgoorlie widziana z satelity systemu WorldView-3. Fot. Satellite Imaging Corporation / Digital Globe - satimagingcorp.com
Australijska kopalnia Kalgoorlie widziana z satelity systemu WorldView-3. Fot. Satellite Imaging Corporation / Digital Globe - satimagingcorp.com

Amerykańskie instytucje odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na działanie komercyjnych sieci obrazowania Ziemi pochwaliły się znacznym wzrostem efektywności wykonywania swoich zadań. Podczas spotkania Komitetu Doradczego ds. Komercyjnego Wykorzystania Teledetekcji w dniu 3 kwietnia br. przedstawiciele CRSRA, dedykowanej komórki działającej przy amerykańskiej Narodowej Służbie Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA) poinformowali o wydatnym skróceniu czasu rozpatrywania wniosków o zgodę na świadczenie usług teledetekcyjnych. Okres procedowania tego typu spraw ma być obecnie nawet o połowę krótszy.

Postęp zanotowany przez CRSRA (Commercial Remote Sensing Regulatory Affairs) zobrazowano na podstawie danych statystycznych z kilku poprzednich lat. Stosowne zestawienie na ten temat zaprezentowała Samira Patel, pracująca na stanowisku analityka w biurze Aerospace Corporation (odpowiedzialnym za obsługę CRSRA). W pierwszej kolejności odniosła się do danych z 2015 roku, kiedy średni termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie licencji miał wynosić nawet 210 dni i tylko jeden na piętnaście zgłoszonych wniosków był rozpatrywany w wymaganym przez prawo federalne terminie (120 dni od zgłoszenia). Z kolei w 2017 roku średni czas rozpatrzenia wniosków wyniósł już 91 dni i jedynie dwie na szesnaście zgłoszonych aplikacji nie były rozpatrywane w wymaganym prawem terminie.

Jednym z głównych czynników, który umożliwił wydatne skrócenie czasu trwania postępowania administracyjnego, jest zawarcie w zeszłym roku stosownego protokołu ustaleń między Departamentami Handlu, Stanu, Obrony oraz Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych a służbami wywiadu. Zostały w nim ustanowione wspólne procedury mające nadać współpracy pomiędzy ww. organami ujednolicone ramy sprawach związanych z postępowaniem licencyjnym na komercyjnie wykonywanie badań teledetekcyjnych. 

Proces skracania czasu postępowania licencyjnego pokrywa się z ogłoszeniem planów reformy systemu udzielania licencji na prowadzenie komercyjnych badań teledetekcyjnych. W dniu 21 lutego tego roku NOAA przyjęła rekomendację wzywającą do połączenia CRSRA z Biurem ds. Komercyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej oraz oddanie nadzoru nad w ten sposób nowoutworzonym organem Sekretarzowi Handlu Stanów Zjednoczonych.

Obecnie rekomendacja jest rozpatrywana przez administrację rządową. Została ona przekazana do prezydenta w lutym tego roku i od tego czasu oczekuje ona na finalne zatwierdzenie przez Biały Dom – poinformował w trakcie spotkania Komitetu Doradczego ds. Komercyjnego Wykorzystania Teledetekcji w dniu 3 kwietnia br. James Uthmeier, starszy doradca w gabinecie Sekretarza Handlu Stanów Zjednoczonych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!