Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Znaczny wzrost polskiej składki do Programu Wsparcia Technologicznego ESA

Fot. ESA
Fot. ESA

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwiększyło łącznie o 70% składkę do Programu Wsparcia Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej (General Support Technology Programme – GSTP). Jest to odpowiedź na potrzeby środowiska sektora kosmicznego, zarówno przedsiębiorców jak i jednostek badawczych. Dzięki dodatkowym środkom polskie przedsiębiorstwa ponownie mogą startować w przetargach GSTP.

70-procentowy wzrost składki odnosi się do subskrypcji dokonanej przez Delegację Polską podczas posiedzenia Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Lucernie w 2016 roku. Środki pochodzą z oszczędności wygospodarowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz z rezerwy celowej budżetu państwa uruchomionej na wniosek MPiT.

Należy podkreślić, że w ESA obowiązuje zasada zwrotu geograficznego. Oznacza to, że po odliczeniu kosztów utrzymania infrastruktury, kadry inżynierskiej i laboratoriów Agencji, składka jest przeznaczana w całości na realizację projektów polskich przedsiębiorców, które zostały wybrane w procedurach przetargowych ESA. Dzięki temu polskie podmioty są włączone w łańcuch dostaw europejskiego przemysłu kosmicznego i uczestniczą w realizacji dużych międzynarodowych projektów, do których inaczej nie miałyby dostępu.

GSTP ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora kosmicznego. Obecna edycja programu obejmuje bowiem właśnie te dziedziny, w których polscy przedsiębiorcy już posiadają albo budują swoje kompetencje. Rozwój kompetencji polega na opracowaniu prototypów inżynierskich testowanych zarówno w warunkach laboratoryjnych, symulatorach oraz w misjach demonstracyjnych.

Docelowo projekty realizowane w ramach GSTP są ukierunkowane na wprowadzenie na rynek nowych produktów i procesów niezbędnych do misji kosmicznych, co decyduje o niezależności technologicznej. W programie polskie podmioty mogą prowadzić prace nad technologiami „dual use” oraz tzw. „generic technologies”. Są to technologie, które ze względu na bardzo wysokie parametry technologiczne i jakościowe, mają zastosowanie też w innych sektorach gospodarki, niż przemysł kosmiczny (np. przemysł obronny, lotniczy, motoryzacyjny, telekomunikacja, nowe materiały, optoelektronika, podzespoły elektroniczne).

W programie GSTP polskie przedsiębiorstwa z powodzeniem wygrywają otwarte przetargi, konkurując z wiodącymi europejskimi krajami. Z uwagi na swój przedmiot, GSTP stanowi niepowtarzalną okazję dla polskiego sektora kosmicznego. Jest jednym z istotniejszych narzędzi budowania nowych kompetencji i rozwoju już posiadanych w zakresie kluczowych technologii dla misji kosmicznych, w tym w zakresie satelitów. GSTP umożliwia rozwinięcie technologii do poziomu gotowości technologicznej (TRL) pozwalającego wykorzystać tę technologię w misjach kosmicznych ESA oraz innych przedsięwzięciach komercyjnych. Udział w tym programie oznacza również gromadzenie niezbędnego doświadczenia organizacyjnego i technicznego, pozwalającego na współpracę z europejskim sektorem kosmicznym (poprzez eksport i sprzedaż zaawansowanych produktów i rozwiązań technologicznych), m.in. w przemyśle obronnym, lotniczym, energetycznym, ICT, materiałowym.

Źródło: MPiT

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!