Reklama

SATELITY

Polska Agencja Kosmiczna oceni możliwości przemysłu

  • Fot. Polska Agencja Kosmiczna POLSA

Polska Agencja Kosmiczna zamierza zlecić opracowanie studium, które będzie zawierać analizę kierunków i możliwości rozwoju technik i technologii kosmicznych w obszarze militarnym, naukowym, technicznym, ekonomicznym, medycznym, społecznym i prawnym w perspektywie najbliższych 5, 10 i 15 lat. Zaproszenie do składania ofert na jego realizację przesłano do 37 podmiotów, a termin ich dostarczenia upływa 15 lipca br.

Celem zleconego przez PAK studium jest analiza trendów oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji dotyczących rozwoju technik i technologii kosmicznych w dziedzinach: łączności i nawigacji satelitarnej, obserwacji Ziemi i przestrzeni kosmicznej, systemów autonomicznych i robotyki kosmicznej, eksploracji kosmosu poprzez loty załogowe i bezzałogowe, napędów i paliw kosmicznych, technik wynoszenia satelitów, biotechnologii i mikrobiologii kosmicznej. Wykonawca opracowania będzie musiał dokonać oceny potencjału polskich podmiotów pod kątem możliwości ich włączenia w rozwój przyszłościowych technologii oraz technik kosmicznych i satelitarnych oraz wskazać niezbędne rozwiązania prawne w aspekcie krajowym i międzynarodowym. 

Jak wskazuje płk Piotr Suszyński, p.o. Wiceprezesa ds. Obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej, zlecone przez agencję studium "powinno dostarczyć globalnej wiedzy na temat perspektyw rozwoju obecnie wykorzystywanych technik i technologii oraz powstawania nowych rozwiązań w dziewięciu najważniejszych obszarach związanych z segmentem kosmicznym".

Na podstawie opracowania będziemy mogli precyzyjnie określić możliwości polskiego przemysłu, wskazać obszary działalności kosmicznej, w których krajowe podmioty mają szansę zaistnieć na arenie międzynarodowej oraz efektywnie rekomendować przedsiębiorcom kierunki inwestycji, na których warto się skoncentrować, aby rozwijać swoją działalność w branży kosmicznej.

płk Piotr Suszyński, p.o. Wiceprezesa ds. Obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej

Dotychczas Polska Agencja Kosmiczna zleciła opracowanie wstępnych studiów wykonalności 3 projektów: Astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV (w maju 2016 r. - Centrum Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk), Architektury systemu świadomości w obszarze kosmosu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (w marcu 2016 r. - firmie Astri Polska Sp. z o.o.) oraz Satelitarnego systemu zobrazowań radarowych (w grudniu 2015 r. - firmie PZL-„Warszawa-OKĘCIE” S.A.).

Reklama

Komentarze

    Reklama