Reklama

Polska

Polska Agencja Kosmiczna odpiera zarzuty posłów PO

Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna
Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna

W odpowiedzi na zarzuty posłów Agnieszki Pomaskiej i Tadeusza Aziewicza wyartykułowane wobec płk. Suszyńskiego na początku października Polska Agencja Kosmiczna opublikowała oświadczenie. Treść dokumentu porządkuje sytuację prawną PAK i prezentuje linię obrony Agencji przed zarzutami wysuwanymi przez parlamentarzystów PO. Władze tej instytucji rozważają wniesienie pozwu o naruszenie dóbr osobistych wiceprezesa PAK ds. obronnych, pułkownika Piotra Suszyńskiego.

Podczas konferencji prasowej 2 października 2017 r. Agnieszka Pomaska i Tadeusz Aziewicz z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, oznajmili że planują złożyć doniesienie do prokuratury, przeciwko zarządzającemu tymczasowo Polską Agencją Kosmiczną pułkownikowi Piotrowi Suszyńskiemu. Ich pierwszy zarzut dotyczy przekroczenia przez Suszyńskiego uprawnień w kwietniu 2017 r., kiedy to po sześciu miesiącach pełnienia obowiązków szefa Agencji pułkownik pozostał na stanowisku prezesa tej instytucji, pomimo braku jednoznacznych podstaw ku temu w ustawie o PAK. Drugi zarzut podnoszony przez parlamentarzystów przeciwko Suszyńskiemu dotyczy działania na szkodę interesu publicznego, poprzez dezorganizację przez pułkownika pracy Polskiej Agencji Kosmicznej na skutek niewłaściwego zarządzania. Powołują się oni przy tym na raport NIK, wskazujący na nieprawidłowości w funkcjonowaniu PAK.

W odpowiedzi na zarzut pierwszy Polska Agencja Kosmiczna wyjaśnia w swoim oświadczeniu, że obecnie Piotr Suszyński nie jest p. o. prezesa PAK. Taki status miał, za wiedzą i aprobatą premier Beaty Szydło, do 11 kwietnia 2017 r. Natomiast od 12 kwietnia br., w związku z niewyłonieniem nowego prezesa w rozpisywanych konkursach, „pułkownik Suszyński jako Wiceprezes ds. Obronnych zastępuje prezesa agencji do czasu obsadzenia wakatu na tym stanowisku”. Dzieje się to w porozumieniu ze sprawującą nadzór nad PAK Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Podstawę prawną dla obecnej sytuacji stanowi zarządzenie wewnętrzne Agencji, przygotowane w oparciu o jej statut. Jak zapewniają przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej: "Jest to praktyka mająca uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa."

Jeśli natomiast chodzi o zarzut destabilizacji pracy Agencji przez jej obecne władze, oświadczenie PAK precyzuje, że wystąpienie pokontrolne NIK, przywoływane przez poseł Pomaską, dotyczy oceny wykonania przez Polską Agencję Kosmiczną budżetu w 2016 r. Mowa więc o okresie, przez którego większą część władzę w tej instytucji sprawował jej były prezes, prof. Marek Banaszkiewicz, co też zostało odnotowane w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 28 kwietnia 2017 r.

PAK podkreśla w swoim oświadczeniu, że wykonanie przez PAK planu finansowego w 4. kwartale 2016 r., kiedy to obowiązki prezesa pełnił już pułkownik Suszyński, zyskało przychylną opinię Najwyższej Izby Kontroli. Co więcej, w Agencji zostały w ciągu ostatnich 12 miesięcy działania naprawcze, stąd „tezy oparte na wnioskach z zeszłorocznych kontroli przeprowadzonych w PAK nie odzwierciedlają obecnej sytuacji w instytucji”.

Program naprawczy wdrożony w Agencji oraz stopień realizacji zadań ustawowych PAK w 2016 r. zostały pozytywnie ocenione przez Panią Premier Beatę Szydło, czego wyrazem było zatwierdzenie przez nią sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego PAK za 2016 r., które wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Agencji.

oświadczenie PAK, 3 października 2017 r.

PAK podkreśla też w swoim oświadczeniu, że wbrew tezom Agnieszki Pomaskiej, na przestrzeni ostatnich dwóch lat Agencja realizowała aż 15 z 16 swoich ustawowych zadań, co również znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Wśród zadań zrealizowanych z powodzeniem można wskazać m. in.:

  • zlecenie realizacji i odbiór studiów wykonalności projektów strategicznych w kontekście zbudowania infrastruktury niezbędnej do zapewnienia Polsce niezależności w dostępie do danych satelitarnych;
  • szereg działań na rzecz podmiotów polskiego sektora kosmicznego, takich jak np.: 2 edycje programu usług doradczych dla MSP; prawie 20 spotkań informacyjnych z przedstawicielami ESA, Komisji Europejskiej i reprezentantami przemysłu kosmicznego innych krajów;
  • podpisanie 6 porozumień o współpracy z narodowymi agencjami kosmicznymi Francji, Włoch, Brazylii, Ukrainy, Chin i Meksyku;
  • prowadzenie zaawansowanych prac nad przygotowaniem Krajowego Programu Kosmicznego – dokumentu wykonawczego Polskiej Strategii Kosmicznej;
  • promowanie dorobku i potencjału polskiego sektora kosmicznego podczas kilkunastu imprez branżowych i targowych w kraju i zagranicą.

We wspomnianym okresie Polska Agencja Kosmiczna nie realizowała jedynie zadania związanego z prowadzeniem rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej. Wynikało to z braku stosownych przepisów, określających treść rejestru i sposób jego prowadzenia, których stworzenie nie leży w kompetencjach PAK.

Czytaj też: Powstał projekt krajowego prawa o działalności kosmicznej

Władze Agencji rozważają wniesienie powództwa przeciwko posłom PO: Agnieszce Pomaskiej i Tadeuszowi Aziewiczowi, co również wynika z wydanego oświadczenia: „Prawnicy PAK analizują przebieg konferencji z dnia 2 października 2017 r. pod kątem zgłoszenia doniesienia do prokuratury o popełnieniu podczas jej trwania czynu zabronionego oraz ewentualnego naruszenia dóbr osobistych Wiceprezesa PAK ds. Obronnych, pułkownika Piotra Suszyńskiego.”

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!