Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Luki kompetencyjne w polskiej branży kosmicznej. Nowe opracowanie PAK

Fot. ESA [esa.int]
Fot. ESA [esa.int]

Polska Agencja Kosmiczna udostępniła opracowanie poświęcone wynikom badania ankietowego przedstawiającego obraz luk kompetencyjnych na poziomie wdrażania nowych kadr do działalności kosmicznej - prezentowany z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i aspirujących inżynierów. Opublikowana 19 maja analiza powstała dzięki współpracy PAK z Centrum Badań Kosmicznych PAN i Stowarzyszeniem Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA).

„Umiejętności w sektorze kosmicznym” to licząca kilkadziesiąt stron analiza wyników ankiet skierowanych do dwóch osobnych grup docelowych - wybranych przedstawicieli polskiego przemysłu kosmicznego oraz aspirujących profesjonalistów i studentów myślących o karierze w branży. Reprezentantów przemysłu poproszono o opinię na temat studentów i młodych profesjonalistów - ci drudzy natomiast (młodzi, aspirujący inżynierowie) zostali poproszeni w ankiecie o dokonanie samooceny.

Uzyskane w ten sposób wyniki ankiety to efekt pracy personelu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN). Jak wskazano w treści uzasadnienia PAK, agencja podjęła działania związane z niniejszym badaniem "realizując swoje ustawowe zobowiązania". Równolegle do badań rozpoczęła prace w konsorcjum międzynarodowym i proces przygotowania wniosku do Sojuszu na Rzecz Umiejętności Erasmus+, co określono jako dodatkowy bodziec do przeprowadzenia badań ankietowych.

Ankieta badawcza została przygotowana w 2018 roku i dodatkowo zaktualizowana już w roku kolejnym. Respondenci byli proszeni o jej wypełnienie w grudniu i styczniu 2018/2019 oraz w tych samych miesiącach rok później. Informacja o ankiecie i jej formularz były rozsyłane drogą mailową przez POLSA oraz PSPA - była też przekazana partnerom aplikacji do Erasmus+ z prośbą o rozpowszechnienie. Oprócz tego materiał udostępniono w mediach społecznościowych.

Ankietowanym zadawano pytania o przygotowanie merytoryczne młodych pracowników, ich silne i słabsze strony, brakujące kompetencje, a także umiejętności nabyte podczas studiów czy rodzaj dotychczasowego doświadczenia w pracy w sektorze kosmicznym. Wśród rozpatrywanych zagadnień były również zainteresowania dotyczące konkretnych gałęzi działalności sektorowej, kwestie udziału w projektach i zarządzania nimi, kryteria wyboru pracy i inne. W materiale zawarto również wnioski podsumowujące analizę i bazujące na nich wskazówki dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w tym kierunku.

Z kompletnym opracowaniem można zapoznać się na stronie internetowej PAK.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!