Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Podgląd anomalii klimatycznych w miastach - polska firma w europejskim projekcie

Fot. ESA [esa.int]
Fot. ESA [esa.int]

Polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki, firma Creotech Instruments S.A. zakomunikowała swoje zaangażowanie w uruchamiany obecnie międzynarodowy projekt HARMONIA, poświęcony reagowaniu na skutki zmian klimatycznych na obszarach zurbanizowanych. Rezultatem współpracy ma być narzędzie stworzone na bazie danych satelitarnych, które będzie mogło pomóc władzom lokalnym w ochronie miast i ich mieszkańców przed szkodliwym wpływem tych zmian.

Przedsięwzięcie prowadzone przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem spółki Creotech Instruments polega na opracowaniu zintegrowanego narzędzia wspierającego systemy zarządzania kryzysowego i działania nastawione na redukowanie ryzyka związanego z problematycznymi zmianami klimatu. W obszarze zainteresowania konsorcjum jest wpływ zachodzących zmian klimatycznych na społeczności miejskie. Podporę informacyjną całego proponowanego rozwiązania mają stanowić satelitarne dane obrazowe i klimatyczne.

W obszarze problemowym ujęte są następujące skutki zmian klimatycznych: obniżona jakość powietrza, powodzie, zwiększona emisja gazów cieplarnianych, występowanie wysp ciepła, utrata zieleni miejskiej. "W największych europejskich metropoliach dostrzega się już konieczność przygotowania i wdrożenia polityki przeciwdziałania tym skutkom" - podkreśla się w okolicznościowym komentarzu firmy Creotech. "Pozyskanie odpowiednich narzędzi do przewidywania nadchodzących zmian pozwoli na umiejętne i skuteczne zarządzanie rozwojem urbanizacji" - czytamy dalej.

Celem realizacji projektu HARMONIA jest "stworzenie modułowej, skalowalnej i wielowarstwowej bazy wiedzy z obserwacji obszarów miejskich". Baza ta stanowić ma pomoc dla organów rządowych oraz lokalnych odpowiedzialnych za przygotowanie strategii rozwoju miast. Zebrane i opracowane dane mają być także oferowane obywatelom oraz inwestorom jako pomoc w rozwoju gospodarczym oraz infrastrukturalnym na terenie miast. Gotowa platforma ma integrować dane dotyczące obszarów miejskich i klimatycznych agregowane przez systemy należące do GEOSS (ang. Global Earth Observation System of Systems) z innymi lokalnymi, regionalnymi i globalnymi zbiorami danych.

W nowoczesnym podejściu do urbanizacji konieczne jest uwzględnienie danych z obserwacji Ziemi. Współcześnie są one jednym z kluczowych elementów decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. W ramach HARMONII wspólnie z innymi podmiotami opracujemy takie narzędzia, które będą skutecznie wspierać tworzenie planów rozwoju dla środowisk miejskich.

Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Zadaniem Creotech Instruments będzie m.in. odpowiednie przygotowanie istniejącej już platformy danych satelitarnych CREODIAS oraz jej integracja z nowo tworzoną aplikacją. Platforma oprócz tych aktualnych, zawiera także dane archiwalne, kompletowane od lat 70. XX wieku. Wskazuje się, że będą nadal bardzo przydatne w badaniu i przewidywaniu przyszłych zmian klimatu. Jednocześnie, polska spółka ma koordynować także zadania bezzałogowych statków powietrznych – dronów.

Bieżące zaangażowanie Creotech w ramach projektu wiąże się z uczestnictwem specjalistów firmy (Krzysztof Mysłakowski oraz Bernard Stępień, managerowie ds. rozwoju biznesu w Departamencie Danych Satelitarnych) w pracach zespołu eksperckiego działającego przy projekcie. "CREODIAS to platforma, którą stworzyliśmy wspólnie z partnerami na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej w celu ułatwienia i rozpowszechnienia dostępu do danych satelitarnych zbieranych w ramach europejskiego programu Copernicus" - wskazał Mysłakowski, opisując szerzej tło zaangażowania firmy. "Rozwiązanie to umożliwia przetwarzanie dużych pakietów danych w sposób wysoko efektywny bez konieczności posiadania zaawansowanej i specjalistycznej infrastruktury informatycznej" - dodał.

Od trzech lat zbudowana przez nas platforma jest dostępna dla użytkowników komercyjnych. Teraz zostanie wykorzystana do budowy systemu umożliwiającego zarządzanie ryzykami związanymi z zachodzącymi zmianami klimatu. Ułatwimy w ten sposób władzom lokalnym wdrażanie odpowiednich działań, czy wręcz programów na rzecz rozwoju ich miast uwzględniających prognozowane zjawiska oraz pozwalające na odpowiednią ochronę zdrowia mieszkańców tych społeczności.

Krzysztof Mysłakowski, manager ds. rozwoju biznesu w Departamencie Danych Satelitarnych

"Współcześnie dostęp do danych satelitarnych umożliwia skuteczne zarządzanie w segmentach m.in. inteligentnego rolnictwa czy monitoringu i wywiadu gospodarczego" - zwrócił uwagę prezes Creotech, Jacek Kosiec. "W obszarach miejskich tego typu narzędzie może z powodzeniem wspierać procesy decyzyjne związane z sieciami wodociągowymi, monitorowaniem skutków pożarów czy osunięć ziemi w regionach wydobywczych" - zaznaczył.

Jako firma widzimy w usługach obserwacji Ziemi ogromny potencjał komercyjny, dlatego też możliwość oferowania takich danych przez stworzoną przez nas platformę CREODIAS bardzo dobrze wpisuje się w przyjętą przez nas strategię rozwoju. Jest to taki rodzaj działalności Creotech Instruments, który będziemy stopniowo rozwijać i rozszerzać.

Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Umowa realizacji projektu HARMONIA została podpisana pod koniec maja br., zaś rozpoczęcie prac zaplanowano na drugą połowę 2021 roku. W konsorcjum znajdują się firmy oraz instytucje naukowe z różnych krajów, m.in. Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Belgii, Rumunii, czy Szwajcarii. Liderem konsorcjum jest Politechnika Mediolańska.

Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na rok 2025.

Źródło: Creotech Instruments


image
Z oferty Sklepu Defence24.pl

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!