Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Przedstawiciele firm wzięli udział w warsztatach PAK dotyczących współpracy z EUMETSAT

Ilustracja: Pixabay
Ilustracja: Pixabay

Dnia 22 lutego 2018 r. w warszawskiej siedzibie Polskiej Agencji Kosmicznej odbyły się warsztaty dotyczące współpracy z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.

Reprezentanci EUMETSAT przedstawili polskim podmiotom ważniejsze programy i misje tej organizacji, szanse i możliwości udziału w nich firm z Polski, omówili politykę przemysłową tej organizacji oraz przekazali szereg praktycznych porad związanych ze skutecznym aplikowaniem o kontrakty EUMETSAT.

Celem spotkania informacyjno-szkoleniowego zorganizowanego przez PAK było poszerzenie wiedzy polskich podmiotów o programach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych oraz zainicjowanie ich udziału w postępowaniach konkursowych tej organizacji i przekazanie praktycznych informacji związanych z aplikowaniem i realizacją jej kontraktów.

W pierwszej części spotkania dr Clemens Kaiser, Dyrektor ds. Programów przygotowawczych i rozwoju EUMETSAT, omówił zadania i działalność organizacji. Przedstawił jej najważniejsze programy dotyczące eksploatowanych satelitów, scharakteryzował też podstawowe cele EUMETSAT, takie jak: wynoszenie, utrzymanie i eksploatacja systemu europejskich satelitów meteorologicznych, udział w monitoringu zmian klimatu oraz obsługa programów obowiązkowych, opcjonalnych i prowadzonych z udziałem partnerów zewnętrznych. Omówił także zasady współpracy z ESA i Komisją Europejską. EUMETSAT jest zaangażowany w europejski program ds. obserwacji Ziemi COPERNICUS, natomiast w ramach współpracy z ESA odpowiada za wyniesienie satelitów, budowę segmentu naziemnego oraz funkcjonalność misji.

Dr Kaiser przedstawił także ważniejsze i atrakcyjne dla przedsiębiorstw programy i przedsięwzięcia EUMETSAT, w tym m. in. Copernicus DIAS – projekt, którego celem jest stworzenie platformy Copernicus Data Information Access Services z danymi satelitarnymi pochodzącymi z programu Copernicus. Będzie on realizowany na zlecenie i w imieniu Komisji Europejskiej.

Na przełomie marca i kwietnia 2018 r. w siedzibie EUMETSAT w Darmstadt odbędzie się tzw. dzień przemysłowy (DIAS Industry Day), podczas którego zostaną przedstawione szczegóły związane z tym projektem. Udział w spotkaniu powinien pomóc zainteresowanym podmiotom w przygotowaniu się do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym Copernicus DIAS.

Eleni Katsampani, nadzorująca Wydział Kontraktów EUMETSAT, przedstawiła politykę przemysłową organizacji kładąc nacisk na jej główne zasady: wybór wykonawców projektów następuje w trybie konkursowym na zasadach konkurencyjności podmiotów, a ocena ofert przetargowych dokonywana jest według kryterium najkorzystniejszej relacji jakości do ceny. Omówiła też procedury obowiązujące podmioty zainteresowane współpracą z EUMETSAT, z których podstawową jest rejestracja w portalu EUMITS, w którym publikowane są wszystkie ogłoszenia przetargowe. Podkreśliła, że jej organizacja, w odróżnieniu od ESA, nie stosuje zasady zwrotu geograficznego.

W drugiej części wydarzenia miały miejsce indywidualne konsultacje przedstawicieli EUMETSAT, podczas których 10 polskich podmiotów miało możliwość omówienia zasad współpracy i udziału w poszczególnych programach i konkursach ogłaszanych przez tę organizację. Były to następujące podmioty: Asseco Poland, Centrum Badań Kosmicznych PAN, CloudFerro, CREADIS, Creotech Instruments, GMV Innovating Solutions, Instytut Ochrony Środowiska-PIB, Poznańskie Centrum Sieciowo-Komputerowe, SAT Revolution, Thales Alenia Space Polska.

W dniu informacyjnym poświęconym programom EUMETSAT zorganizowanym przez PAK wzięło udział 25 osób, w tym przedstawiciele 13 przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych polskiego sektora kosmicznego i administracji publicznej - Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!