Sektor krajowy

ARP z kolejną edycją kursu dla specjalistów spoza branży kosmicznej

Fot. ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje kolejną edycję kursu „Satellite systems development with focus on project phases C/D” w ramach cyklu szkoleń „Introduction to Space for Engineers” w ramach szerszej inicjatywy pod nazwą ARP Space Academy. Szkolenie rozpocznie się 15 października 2022 r. i jest organizowane we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.

Jak poinformował organizator, kurs przeznaczony jest dla inżynierów posiadających niewielkie doświadczenie w obszarze technologii kosmicznych i jest ofertą dla osób z wykształceniem technicznym, które chcą w szybkim czasie zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w sektorze kosmicznym.

Czytaj też

Słuchacze kursu dowiedzą się m.in. o:

  • specyfice środowiska kosmicznego, standardach kosmicznych i fazach planowania i realizacji projektów kosmicznych,
  • rodzajach misji, instrumentach kosmicznych (rakietach, platformach, payload'ach, systemach i podsystemach satelitarnych),
  • podstawowych zasady projektowania systemów kosmicznych, w tym w szczególności kosmicznych systemów elektronicznych, optycznych  i systemów mechanicznych,
  • procesach montażu, integracji i testów instrumentów kosmicznych,
  • segmencie naziemnym w tym o kontroli misji i operacji kosmicznych.

Częścią kursu są także wizyty w CBK PAN oraz wiodących firmach sektora kosmicznego, podczas których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami realizacji projektów kosmicznych.

Kurs trwa 86 godzin i realizowany będzie, za wyjątkiem zajęć warsztatowych, zdalnie (online) w trybie weekendowym. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.

Czytaj też

Dostępność szkolenia jest ograniczona - w ofercie przewidziano 25 miejsc. Koszt cyklu szkoleniowego wynosi 3300 PLN netto (4059 PLN brutto). Zakończenie bloku szkoleniowego zaplanowane jest na 4 grudnia 2022 roku.

Organizator zastrzegł sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. Szczegółowe informacje na temat organizacji i bieżącej sytuacji ze szkoleniem można uzyskać bezpośrednio u organizatora - namiar do kontaktu będzie podany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu .

Źródło: ARP

Komentarze