Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Szybka Ścieżka NCBR: kolejna tura naboru projektów. Bez ograniczeń tematycznych

Fot. ESA [esa.int]
Fot. ESA [esa.int]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje poszerzoną pulę budżetu (o wartości 1,7 miliarda złotych), z której mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz współdziałające z nimi jednostki naukowe, poszukujące dofinansowania na realizację ambitnych i rozwojowych projektów technologicznych. Wskazane podmioty mogą się ubiegać w startującej właśnie kolejnej turze konkursu Szybka Ścieżka o wsparcie sięgające nawet do 80% wartości projektu - możliwość taka dotyczy szerokiego grona wnioskodawców, gdyż konkurs nie nakłada tutaj ograniczeń dotyczących przedmiotu specjalizacji.

Bieg „Szybkiej Ścieżki” ogłoszony został w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jeszcze w zeszłym roku. Aktualnie trwająca edycja, ogłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w styczniu tego roku - startowała z budżetem 1,1 mld PLN. Na 21 kwietnia przypadł natomiast początek III rundy naboru wniosków. Jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich konsorcjów - także z udziałem jednostek naukowych. Wskazane podmioty mogą się ubiegać o wsparcie sięgające do 80% wartości zgłaszanego projektu.

Ściśle współpracując z ministerstwami działamy na rzecz przedsiębiorców i naukowców wykorzystując wszelkie dostępne środki i zasoby. Zwiększyliśmy finansowanie z Funduszy Europejskich w konkursie „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych, co pozwoli skorzystać z tych pieniędzy szerokiemu gronu firm i jednostek naukowych planujących stworzenie innowacyjnych produktów i usług.

dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Styczniowy konkurs „Szybkiej Ścieżki” odbywa się bez ograniczeń tematycznych. Zgłaszany projekt musi jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Aktualnie kompletna lista KIS obejmuje 19 wyodrębnionych zakresów, wyłonionych w procesie konsultacji z partnerami społecznymi. Wśród KIS znalazły się wątki, w ramach których rozwój środków i technologii, a w konsekwencji produktów i usług, może następować w oparciu o rozwiązania stosowane w sektorze kosmicznym lub powiązane, które mogą dopiero znaleźć zastosowanie w branży kosmicznej.

Jak wskazuje się w wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju, z rozwojem technologii kosmicznych są skorelowane następujące obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:

 • KIS 9 - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 • KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 • KIS 15 - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 • KIS 16 - Elektronika oparta na polimerach przewodzących
 • KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • KIS 18 - Optoelektroniczne systemy i materiały

Więcej informacji o specyfice Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach można odszukać na poświęconej im oficjalnej stronie internetowej.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i jednostek naukowych, NCBR uprościło zasady udziału i kryteria oceny wniosków w konkursie "Szybka Ścieżka". Liczba kryteriów została zredukowana do trzynastu. Najistotniejsze elementy oceny projektu znajdują się teraz w kryteriach punktowanych, ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zero-jedynkowa. Sam opis kryteriów ma być teraz bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas. Zakłada się, że dzięki temu wnioskodawcy nie tylko lepiej przygotują projekty, ale będzie im także łatwiej je realizować.

O sięgające ponad 20 mln EUR wsparcie na realizację projektu badawczo-rozwojowego mogą się ubiegać przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw lub firm z udziałem jednostek naukowych. Minimalna wartość projektu realizowanego samodzielnie przez firmę z sektora MŚP to milion złotych. W pozostałych przypadkach to dwukrotność tej kwoty. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR

Konkurs „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych to nie jedyny konkurs w tym programie wsparcia innowacji. Poza nim trwają trzy konkursy „tematyczne”: „Koronawirusy”, „Urządzenia grzewcze” i „OZE w transporcie”, konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” i konkurs dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence. Ich łączny budżet to 1,15 mld zł. We wszystkich konkursach poza „Koronawirusami” trwają nabory wniosków. W konkursie tematycznym dedykowanym projektom dotyczącym diagnostyki, leczenia i przeciwdziałaniu chorobom wirusowym nabór wniosków rozpocznie się 6 maja. Informacje o wszystkich prowadzonych konkursach i terminach naborów wniosków są dostępne online na stronie NCBR.

Zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać z dostępnych na stronie NCBR bezpłatnych aplikacji „Asystent innowacji” i „Asystent budżetowy”, materiałów szkoleniowych „Akademii online NCBR dla firm” na kanale Youtube NCBR oraz usług Punktu Informacyjnego, który mailowo i telefonicznie wspiera wnioskodawców. Agencja wykonawcza ministra nauki regularnie organizuje także spotkania i warsztaty, które obecnie prowadzone są online.

Źródło: NCBR / Ministerstwo Rozwoju

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!