Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko w kwestii przyszłego programu kosmicznego Wspólnoty

21 grudnia 2018, 15:19
SpaceStrat
Ilustracja: europa.eu

UE ustala swój przyszły program kosmiczny na lata 2021–2027. Dnia 19 grudnia ambasadorowie państw UE zebrani w Coreperze uzgodnili stanowisko Rady co do projektu rozporządzenia w sprawie unijnego programu kosmicznego. Stanowisko to pozwala na rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Uzgodniony tekst nie obejmuje kwestii finansowych ani horyzontalnych, które są elementem negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres 2021–2027.

Przestrzeń kosmiczna odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu codziennym. Wynalazki z nią związane już zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Unia Europejska pragnie zachować wiodącą rolę i miejsce, na które zasługuje w światowej gospodarce kosmicznej.

Norbert Hofer, austriacki minister transportu, innowacji i technologii

Nowe rozporządzenie zapewni:

  • aktualne i zabezpieczone dane i usługi wysokiej jakości związane z przestrzenią kosmiczną
  • większe korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z korzystania z takich danych i usług, takie jak zwiększenie wzrostu i tworzenie miejsc pracy w UE
  • zwiększenie bezpieczeństwa i strategicznej autonomii UE
  • silniejszą rolę UE jako wiodącego podmiotu w sektorze kosmicznym.

Zostanie to osiągnięte dzięki:

  • uproszczeniu i usprawnieniu istniejących ram prawnych UE w dziedzinie polityki kosmicznej
  • zapewnieniu UE odpowiedniego budżetu na kontynuowanie i polepszanie obecnych wiodących programów kosmicznych UE, takich jak EGNOS, Galileo i Copernicus, a także monitorowanie zagrożeń kosmicznych w ramach programu orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA) i udostępnianie zabezpieczonych połączeń satelitarnych organom krajowym (GOVSATCOM)
  • ustanowieniu zasad zarządzania unijnym programem kosmicznym
  • ujednoliceniu ram bezpieczeństwa programu kosmicznego.

Co dalej?

Porozumienie otwiera prezydencji drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim, tak by można było szybko przyjąć rozporządzenie. 13 grudnia 2018 r. Parlament Europejski przyjął swój mandat negocjacyjny.

Kontekst

W czerwcu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program kosmiczny Unii Europejskiej. Proponowane rozporządzenie jest elementem działań podjętych w następstwie komunikatu Komisji dotyczącego Strategii kosmicznej dla Europy.

We wniosku Komisji proponuje się całkowity budżet programu w wysokości 16 mld EUR w cenach bieżących na lata 2021–2027, przy czym orientacyjny podział jest następujący: 9,7 mld EUR na systemy Galileo i EGNOS, 5,8 mld EUR na program Copernicus oraz 0,5 mld EUR na inicjatywy SSA i GOVSATCOM.

Źródło: consilium.europa.eu

Space24
Space24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
POLAK a nie europejczyk
niedziela, 23 grudnia 2018, 18:25

"Przestrzeń kosmiczna odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu codziennym. Wynalazki z nią związane już zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Unia Europejska pragnie zachować wiodącą rolę i miejsce, na które zasługuje w światowej gospodarce kosmicznej.'' Jeśli unii to się należy to ja jestem Jan Paweł II. Ciekawe co oni takiego zrobili że im się to należy?? Hmmmmm zastanówmy się NIC nie zrobili !!!!

Tweets Space24