Reklama

SATELITY

Zobrazowania ICEYE w walce ze skutkami katastrof i klęsk żywiołowych

Obraz wysokiej rozdzielczości wykonany przez satelitę firmy ICEYE nad obszarem Beletweyne, Somalia - 16 maja 2020 roku. Był to pierwszy obraz udostępniony w ramach Karty, wykonany w ramach wykrywania obszarów zalanych w następstwie powodzi w kwietniu 2020 roku. Fot. ICEYE [iceye.com]
Obraz wysokiej rozdzielczości wykonany przez satelitę firmy ICEYE nad obszarem Beletweyne, Somalia - 16 maja 2020 roku. Był to pierwszy obraz udostępniony w ramach Karty, wykonany w ramach wykrywania obszarów zalanych w następstwie powodzi w kwietniu 2020 roku. Fot. ICEYE [iceye.com]

Firma ICEYE rozpoczęła dostarczanie danych satelitarnych w ramach globalnej inicjatywy teledetekcyjnego monitorowania skutków katastrof i klęsk żywiołowych - International Charter on Space and Major Disasters, zrzeszającej państwa i organizacje przeciwdziałające występowaniu spowodowanych nimi kryzysów. Pierwsze zobrazowania wykonane na potrzeby tych działań przez ICEYE zostały udostępnione w związku z kwietniową powodzią w Somalii.

Międzynarodowa Karta Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów (International Charter on Space and Major Disasters) jest niekomercyjną inicjatywą zbierania i dostarczania danych teledetekcyjnych dotyczących katastrof i klęsk żywiołowych organizacjom zaangażowanym w pomoc poszkodowanym i ograniczenie ich skutków. Do jej priorytetowych zadań należy usprawnienie procesów zarządzania kryzysowego w dowolnym miejscu na świecie. Zobrazowania są obecnie pozyskiwane z satelitów należących do siedemnastu krajów członkowskich, partnerów zaangażowanych w projekt Karty oraz od innych podmiotów dostarczających dane.

Do grona zatwierdzonych dostawców danych dla Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów dołączyła niedawno fińsko-polska firma satelitarna ICEYE. Nastąpiło to w ramach procedury koordynowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną jeszcze w 2019 roku. Obecnie firma rozpoczęła już dzielenie się materiałami z podglądu satelitarnego miejsca wystąpienia kataklizmu – obecna sytuacja dotyczy wsparcia organizowanego w obliczu powodzi w Somalii, jaka nastąpiła w kwietniu 2020 roku. „Członkowie Karty z radością witają firmę ICEYE, której konstelacja satelitów SAR cały czas rośnie, jako zatwierdzonego partnera Karty. Krótki cykl powtarzalności przelotów komercyjnej konstelacji satelitów należących do firmy, w ogromnym stopniu przyczynia się do realizacji celu Karty, jakim jest potrzeba aktualnych i dokładnych zobrazowań obszarów dotkniętych katastrofą” – wskazał rzecznik prasowy Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej (CNSA), pełniącej obecnie przewodnią rolę w organizacji.

Rozwijana nadal konstelacja lekkich satelitów SAR firmy ICEYE (korzystających z technologii radaru o syntetycznej aperturze) pozwala na mapowanie, monitorowanie i analizę wykrywanych na powierzchni Ziemi zmian po katastrofach. Technologię tę wykorzystuje się między innymi do: analizy stanu infrastruktury przed i po kataklizmach, oceny szkód majątkowych i rolnych, skutków powodzi, wybuchów wulkanów i osunięć ziemi oraz do pomiaru zasięgu wycieków ropy naftowej.

Zobrazowania satelitarne SAR mogą być pozyskiwane niezależnie od warunków pogodowych, zarówno w dzień jak i w nocy. Dane pozyskiwane przez ICEYE mogą być wykorzystane do analizy sytuacji zarówno na lądzie, jak i na morzu. Satelity SAR wykonują zdjęcia niezależnie od pogody, nawet podczas opadów deszczu, przebijając się przez pokrywę chmur, a w przypadku katastrof np. poprzez dym. Dzięki temu instrumenty SAR są cennym źródłem informacji dla realizacji działań w zakresie zarządzania kryzysowego prowadzonych w ramach Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów.

Wcześniej firma ICEYE dostarczała już swoje zobrazowania członkom sztabów kryzysowych zajmujących się katastrofami naturalnymi. Jednym z takich wydarzeń było zejście lawiny błotnej w Brazylii – ze względu na bardzo rozległy obszar katastrofy, oszacowanie prawdziwego zasięgu katastrofy i ulokowanie grup ratunkowych było bardzo trudne. Zobrazowania ICEYE pomogły w identyfikacji pełnego obrazu katastrofy i w dostosowaniu dalszych działań.  Jako ICEYE, cieszymy się, że możemy przyczynić się do wsparcia działań Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów. Widzimy ogromny potencjał wykorzystania danych SAR do zobrazowania katastrof i ich skutków. Jesteśmy dumni, że możemy wspomóc działania Karty – powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

ICEYE to polsko-fińska firma działająca w sektorze New Space, która na co dzień dostarcza firmom i instytucjom z całego świata dane radarowe pochodzące z komercyjnej konstelacji satelitów SAR. W ramach współpracy z członkami Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów, firma będzie bezpłatnie udostępniać zobrazowania satelitarne prezentujące obrazujące przebieg i skutki katastrofy. Aktualne i dostępne na bieżąco zobrazowania posłużą do lepszego zarządzania kryzysowego.

Źródło: ICEYE

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!