Polska

SKANER Space24: Szkudlarek o satelitarnym monitorowaniu klęsk żywiołowych i obserwacji kosmicznych śmieci

W programie "SKANER Space24" Bartosz Szkudlarek, dyrektor ds. projektów kosmicznych w firmie Outsourcing Partner mówił o możliwości wykorzystywania zobrazowań satelitarnych do monitorowania skutków wystąpienia klęsk żywiołowych. Drugim poruszonym tematem była obserwacja kosmicznych śmieci z wykorzystaniem radarów oraz szansę polskich firm na udział w europejskim projekcie SST (Space Surveillance and Tracking). 

System zapewnia służbom ratunkowym zlokalizowanym w miejscu katastrofy pozyskania zdjęć satelitarnych, a także produktów z tych zdjęć (…) z trzynastu agencji kosmicznych i kilku operatorów satelitarnych po to, by jak najlepiej zaplanować drogi ewakuacji, jak najlepiej opracować plan późniejszych działań kryzysowych i ocenić skutki katastrofy.

Bartosz Szkudlarek, dyrektor ds. projektów kosmicznych w firmie Outsourcing Partner

Polska jest już członkiem konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking). Zaryzykuję stwierdzenie, że z perspektywy Polski jest to taki dość fajny obszar, w którym Polska może znaleźć swoją niszę jako gracz w przemyśle kosmicznym. Jak wiemy przemysł kosmiczny europejski koncentruję się we Francji, Włoszech, w Niemczech. My dopiero ten przemysł budujemy. A tutaj jako Polska mamy, to warto podkreślić, dosyć duży potencjał co możemy dać jeśli chodzi o SST.

Bartosz Szkudlarek, dyrektor ds. projektów kosmicznych w firmie Outsourcing Partner

 

Komentarze