Reklama

Polska

Trzecie podejście do wyboru prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna
Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna

Po dwóch postępowaniach, które zakończyły się bez rezultatu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła trzeci nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Termin składania dokumentów mija 10 kwietnia br. Również w tym miesiącu mija przewidziany ustawą okres 6 miesięcy, w którym pełnić obowiązki prezesa może płk Piotr Suszyński. 

Pierwszym i do tej pory jedynym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) był prof. Marek Banaszkiewicz, który został odwołany przez Premier Beatę Szydło 7 października 2016 roku. Powodem było niezatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego agencji za 2015 rok. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła od razu poszukiwania jego następcy. Dwa poprzednie postępowania, w których termin składania dokumentów upływał odpowiednio 8 października 2016 roku i 23 stycznia 2017 roku zakończyły się niepowodzeniem. Według informacji przekazanych przez KPRM w pierwszym naborze wymagania formalne spełniło trzech, a w drugim czterech kandydatów. Żaden z nich nie uzyskał jednak nominacji na stanowisko. 

W aktualnym naborze termin składania dokumentów mija 10 kwietnia br. Ofertę można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej PAK. Przyszły prezes Polskiej Agencji Kosmicznej musi być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych,  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej stopień naukowy doktora oraz uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji wraz z co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny), co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii. Przyszły Prezes ma także znać język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się, a także posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji.

Od października 2016 roku obowiązki prezesa PAK pełni Wiceprezes Agencji ds. Obronnych, płk Piotr Suszyński. Premier Beata Szydło musi wskazać już w kwietniu nowego prezesa lub nową osobą do pełnienia obowiązków prezesa. Wynika to z ustawy o PAK, która precyzuje, że pełnić obowiązki prezesa można przez "okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące (Art. 8 ustęp 4 Ustawy z 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej)".

Nowy prezes agencji stanie przed licznymi wyzwaniami stojącymi w tym roku przed agencją. Podstawowym zadaniem będzie opracowanie do końca roku Krajowego Programu Kosmicznego, a także przejęcie przez PAK pełnej odpowiedzialności za promocję polskiego sektora kosmicznego, co do tej pory było rolą PARP. Prezes stanie też w obliczu planów zmian organizacyjnych obejmujących ewentualne przejście agencji pod nadzór Ministerstwa Rozwoju

Czytaj też: Krajowy Program Kosmiczny - sprawdzian dla PAK i jej nowego prezesa [ANALIZA]

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!