Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

100 terminali satelitarnych dla Sił Zbrojnych. Ogłoszono przetarg

fot. M.Dura
fot. M.Dura

Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o zamówieniu na dostawę stu terminali satelitarnych SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej.

Poza samymi terminalami wojsko planuje zakupić: dziesięć kompletów dodatkowego wyposażenia terminala (elementów toru radiowego) do pracy w paśmie satelitarnym X, dziesięć modemów MF-TDMA/SCPC w wersji Rack 19 i trzy kontrolery modemów DVB S2 w wersji Rack 19. Przedmiotem umowy będzie również przeprowadzenie szkoleń użytkowników, instruktorów oraz personelu technicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany tylko wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert wstępnych. Wiadomo jednak, że dostarczone terminale maja mieć możliwość współpracy „z satelitami komunikacyjnymi operatorów satelitarnych, co najmniej takich jak INTELSAT i EUTELSAT dla pasma Ku oraz SKYNET dla pasma X”. (terminale satelitarne SHF - Super High Frequency pracują na częstotliwości 3-30 GHz).

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą być składane do 29 marca br. Terminale będą ostatecznie dostarczane do 2. Rejonowej Bazy Logistycznej w Zegrzu. Procedura prowadzona jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, o kontrakt mogą się starać wykonawcy mający siedzibę na terenie UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź z państw, z którymi Polska lub Unia Europejska zawarły umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!