Reklama

Polska

ARP mocniej wspiera przemysł kosmiczny. Umowa z ZPSK

  • Fot. Agencja Rozwoju Przemysłu
    Fot. Agencja Rozwoju Przemysłu

Polska Agencja Kosmiczna szacuje, że sektor kosmiczny w Polsce poszukuje co roku około 300 absolwentów kierunków inżynierskich. Mając na uwadze te potrzeby Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie o współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. Jego celem są działania na rzecz rozwoju kadr polskiego sektora technologii kosmicznych oraz promocja polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą

Polska Agencja Kosmiczna szacuje, że sektor kosmiczny w Polsce potrzebuje co roku około 300 absolwentów kierunków inżynierskich. W związku z tym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie o współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Porozumienie zawarte pomiędzy ZPSK a ARP S.A. ma na celu nawiązanie współpracy w dwóch głównych obszarach. Pierwszym z nich są działania na rzecz rozwoju kadr polskiego sektora technologii kosmicznych, w szczególności poprzez organizację staży, szkoleń i warsztatów. Drugim priorytetem są działania promujące polski sektor kosmiczny w kraju i za granicą, w tym organizowanie prezentacji i spotkań polskich firm w ramach wydarzeń organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Komisję Europejską.

Firmy sektora kosmicznego, swoją przewagę konkurencyjną budują na unikalnym know-how. Jak każdy segment gospodarki „high tech", także ten sektor potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry. Powstające kolejne kierunki studiów w zakresie technologii kosmicznych nie zaspakajają w pełni tego zapotrzebowania. Absolwenci studiów inżynierskich stanowią niezbędną bazę kadrową sektora kosmicznego, nie mniej jednak konieczne jest dalsze kształcenie i zdobywanie doświadczenia, które odbywa się już w instytutach i firmach. ARP, realizując misję wspierania innowacji odpowiada, na te zapotrzebowanie rynku.

Michał Szaniawski, wiceprezes ARP S.A.

Misją Związku jest stworzenie silnego polskiego sektora kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował na europejskim rynku. Naszym głównym celem jest konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzeniem badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z produktami i technologiami o zastosowaniach kosmicznych.

Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Moment podpisania umowy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu, a Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. Fot. Agencja Rozwoju Przemysłu

W ramach pierwszego obszaru współpracy planowane jest m.in. uruchomienie programu stażowego dla absolwentów kierunków technicznych i młodych naukowców. Tworzenie miejsc pracy dla specjalistów związanych ze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), którzy są zaangażowani w kompleksowy proces tworzenia innowacyjnych produktów jest wymierną korzyścią związaną z inwestycjami w branżę. Kraje, których ambicją jest tworzenie gospodarki opartej na wiedzy stawiają na wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, bo jest ona niezbędnym elementem budowania przewagi rynkowej we współczesnym świecie. Z założenia staże, których ARP jest organizatorem i fundatorem, będą miały charakter stricte merytoryczny i będą służyć przede wszystkim zdobyciu doświadczenia oraz wykorzystaniu wiedzy i umiejętności laureatów konkursu w praktyce – powiedział wiceprezes ARP Michał Szaniawski. 

Źródło: ARP

 

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!