Reklama

BEZPIECZEŃSTWO

Nowy p.o. Wiceprezesa ds. Obronnych w Polskiej Agencji Kosmicznej

Pułkownik Marcin Górka. Źródło zdjęcie: PAK
Pułkownik Marcin Górka. Źródło zdjęcie: PAK

Premier Mateusz Morawiecki 14 grudnia 2018 r. powierzył pułkownikowi Marcinowi Górce pełnienie obowiązków Wiceprezesa ds. Obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej od 18 grudnia 2018 r. do czasu powołania Wiceprezesa ds. Obronnych PAK, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Pułkownik Marcin Górka jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej kierunku Geodezja Wojskowa, specjalizacji nawigacji satelitarnej. Ukończył też studia w NATO Defense College.

W trakcie służby w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odpowiadał za budowę zdolności polskiej armii w obszarze satelitarnego rozpoznania obrazowego, a później był jednym z inicjatorów i głównych twórców koncepcji wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych w rozpoznaniu sił zbrojnych RP.

Jako ekspert ds. satelitarnego rozpoznania obrazowego w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji (ACT) w Norfolk odpowiadał m.in. za stworzenie strategii i doktryn regulujących wykorzystanie technologii satelitarnych w obszarze rozpoznania przez Sojusz Północnoatlantycki.

Koordynował przygotowanie i uczestniczył we wdrażaniu programu operacyjnego dotyczącego budowy satelitarnego rozpoznania obrazowego w wojsku polskim, był głównym negocjatorem warunków przystąpienia Polski do wielonarodowego programu kosmicznego MUSIS (Multinational Space-Based Imaging System) realizowanego pod patronatem Europejskiej Agencji Obrony.

Był pierwszym dowódcą Ośrodka Rozpoznania Obrazowego - pierwszej w historii polskiej jednostki wojskowej posiadającej zdolności operacyjne w zakresie rozpoznania satelitarnego i operującej naziemnym segmentem użytkownika wojskowego. Jako przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej brał udział w przygotowaniu krajowych dokumentów planistycznych dotyczących polityki kosmicznej państwa.

W trakcie służby wielokrotnie reprezentował siły zbrojne RP w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych w tym w ramach Grup Standaryzacyjnych NATO, współpracy z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, współpracy w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi z Republiką Włoch, Francją, Izraelem oraz USA. Był zastępcą przewodniczącego w Imagery Managment Group z ramienia Sojuszu, a następnie narodowym przedstawicielem do tej grupy. Międzynarodowe doświadczenie operacyjne zdobył jako oficer łącznikowy Operation Enduring Freedom i Iraqi Freedom przy US CENTCOM.

Olbrzymie doświadczenie i wiedza pana pułkownika, a także jego duża energia do działania i ambicje związane od wielu lat właśnie z sektorem kosmicznym dają mi pewność, że jego praca na rzecz PAK zaowocuje sukcesami agencji.dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Pułkownik Marcin Górka jako p.o. Wiceprezesa ds. Obronnych PAK będzie nadzorował pracę dwóch departamentów merytorycznych agencji: Departamentu Projektów Obronnych i Departamentu Wojskowych Technologii Satelitarnych. Do momentu powołania płk Górki do pracy w PAK obowiązki Wiceprezesa ds. Obronnych PAK wykonywał prezes Grzegorz Brona, który przejął je po odwołaniu ze stanowiska płk. Piotra Suszyńskiego w maju 2018 r.

Źródło: PAK

Reklama

Komentarze

    Reklama