Reklama

BEZPIECZEŃSTWO

Resort obrony Czech: własne satelity systemu rozpoznania "w ciągu kilku lat"

Ilustracja: Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej [army.cz]
Ilustracja: Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej [army.cz]

Wraz z osiągnięciem na początku 2020 roku gotowości operacyjnej centrum wywiadu i rozpoznania satelitarnego SATCEN ČR, Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej zadeklarowało dalsze działania związane z budową narodowego systemu teledetekcji. Ich wynikiem ma być rozwinięcie w ciągu najbliższych kilku lat co najmniej jednego z rządowych satelitów zaawansowanej czeskiej konstelacji.

Wątek kontynuowania prac nad rodzimym systemem teledetekcji i wywiadu satelitarnego zasygnalizowano w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej z 13 stycznia br., poświęconym uzyskaniu pełnej operacyjności przez ośrodek wywiadu wojskowego SATCEN ČR. W relacji do tego faktu powołano się w dalszej kolejności na zamiar zintegrowania z działającą już infrastrukturą "własnych krajowych technologii satelitarnych".

Wskazano w tym kontekście konkretne przykłady kontynuowanych projektów. W pierwszej kolejności - projekt o nazwie GOLEM (Globální Orbitální eLEktrooptický systéM - globalny orbitalny system elektrooptyczny), którego realizację wyznaczono do 2024 roku. To właśnie w jego ramach ma dojść do rozmieszczenia na orbicie co najmniej jednego satelity teledetekcyjnego Czech.

W drugiej kolejności wymieniono projekt STRATOM (Stratosférický Obrazový Systém - system obrazowania stratosferycznego), którego ogólnie sformułowanym zamysłem jest "zapewnienie informacji obrazowych znad terytorium Republiki Czeskiej" (system oparty na załogowych i bezzałogowych systemach lotniczych). Z kolei trzecim sprzężonym w przyszłości z SATCEN ČR wymiarem ma być efekt prac nad projektem MODES - oparty na sztucznej inteligencji modułowy system analizy danych wykorzystujący uczenie maszynowe. Jego zadaniem ma być automatyczne wykrywanie, ekstrakcja i identyfikacja obiektów zainteresowania (np. infrastruktury wojskowej) na zdjęciach satelitarnych.

Zapowiedzi dotyczące nieodległego przystąpienia do budowy czeskich narodowych satelitów na użytek obronny potwierdziła 15 stycznia br. rzecznik tamtejszego wywiadu wojskowego (Vojenské Zpravodajství - VZ), Alžběta Riethofova. Informację podano także w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej Grupy Wyszehradzkiej.

Przedstawicielka VZ wskazała w wystąpieniu dla mediów, że Republika Czeska ma zamiar wysłać na orbitę pierwsze własne satelity szczególnego przeznaczenia w ciągu kilku lat. Potwierdziła również, że będą połączone z centrum satelitarnym SATCEN ČR, obsługiwanym przez wywiad wojskowy.  

Czeskie Centrum Satelitarne (SATCEN ČR), którego pełną gotowość potwierdzono w środę 1 stycznia 2020 roku, uruchomiono w ograniczonym zakresie już 1 lipca 2018 roku. Jego celem jest analiza danych zgromadzonych przez satelity i systemy rozpoznania lotniczego na potrzeby NATO i własnych sił zbrojnych, a także różnych instytucji, służb publicznych oraz wyspecjalizowanych krajowych użytkowników, takich jak straż pożarna, ratownicy medyczni, leśnicy i rolnicy.

Warunek pełnej zdolności operacyjnej SATCEN ČR do końca 2019 roku zapisano w sojuszniczych wytycznych rozwoju wspólnego potencjału NATO (Capability Targets). "Jest to wypełnienie jednego ze zobowiązań, które Republika Czeska zadeklarowała w ramach swojego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim" - wskazano w oficjalnym stanowisku Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej, które samodzielnie sfinansowało przedsięwzięcie. Stworzenie Centrum miało kosztować czeski rząd kilkaset milionów koron (czyli co najmniej kilkanaście mln EUR - przyjmując wartość 1 EUR na poziomie 25,5 CZK).

Deklarowana liczba pracowników SATCEN ČR na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 30 osób - w szczególności na stanowiskach analitycznych, administracyjnych i wykonawczych, w zakresie przetwarzania, wykorzystywania, a także rozpowszechniania i integracji danych satelitarnych. Ich zadania obejmują również dalsze projekty rozwoju infrastruktury, a także planowanie finansowe.

Jak podaje czeski resort obrony, własne Centrum satelitarne dostarczy szczegółowych informacji na temat lokalizacji obiektów szczególnego zainteresowania i obszarów geograficznych. Centrum będzie gromadzić dane z podglądu elektrooptycznego (multispektralnego) i radarowego - początkowo korzystając z cudzych i ogólnodostępnych satelitów obserwacji Ziemi. Zobrazowania mają być dostępne na kilkadziesiąt minut po przechwyceniu danych, a ich rozdzielczość przestrzenna ma wynosić już teraz nawet 50 cm.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!