Reklama

BEZPIECZEŃSTWO

USA zwiększa nakłady na rozwój przeciwrakietowego lasera

Fot. US Air Force / af.mil
Fot. US Air Force / af.mil

Amerykańska Agencja Obrony Antybalistycznej MDA rozszerzyła perspektywę realizacji trwających prac nad stworzeniem lotniczego lasera zdolnego do zwalczania nadlatujących wrogich rakiet balistycznych. Dodatkowy zakres działań rozwojowych włączono w ramach odrębnego, uzupełniającego zlecenia do umowy zawartej w tym przedmiocie z koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin. Nowe zlecenie wydłuży kontynuację projektu o dziewięć miesięcy, przynosząc wykonawcy kolejne 25,5 miliona USD.

Dodatkowe nakłady na rozwój antybalistycznego systemu laserowego małej mocy MDA przekazała jednemu z dotychczasowych wykonawców projektu, koncernowi Lockheed Martin, nieco ponad rok po przyjęciu pierwotnej umowy, rozpoczynającej realizację przedsięwzięcia. W październiku 2017 roku amerykańska spółka zbrojeniowa otrzymała zamówienie na wdrożenie i wstępne przetestowanie technologii laserowego zwalczania zagrożeń balistycznych z wykorzystaniem bezzałogowej platformy lotniczej (Low Power Laser Demonstrator, LPLD). Bazowy kontrakt wyceniono na 9,4 mln USD, przy czym był on zaledwie jednym z trzech równolegle realizowanych konkurencyjnych zleceń projektowych, udzielonych również spółkom General Atomics oraz Boeing.

Podstawowym technicznym zakresem zainteresowania spółki LM w ramach wskazanego wycinka prac było opracowanie mechanizmu trwałej stabilizacji promienia lasera przeciwrakietowego. Początkowy termin realizacji tego zakresu prac wyznaczono na początek lipca 2018 roku.

Aktualnie zakontraktowany przedmiot prac (wraz z końcem października 2018 roku na kwotę 25,5 mln USD) ma pozwolić na sprawdzenie osiągów i możliwości kompletnego demonstratora technologicznego. Koncepcja LPLD Lockheeda zakłada wykorzystanie systemu lasera światłowodowego na wydajnej platformie lotniczej, zdolnej do osiągania wysokich pułapów nad Ziemią. LPLD ma spełniać w tym przedmiocie rolę skutecznego narzędzia unieszkodliwiania wrogich rakiet balistycznych w początkowej, aktywnej (silnikowej) fazie ich lotu - jeszcze przed osiągnięciem przez cel gotowości do wyzwolenia wielogłowicowego ładunku i pozorowanych środków bojowych.

W trakcie realizacji tego wtórnego etapu rozwoju technologii Lockheed Martin otrzymał kolejne 9 miesięcy na doprowadzenie technologii do poziomu wzorca użytkowego będącego punktem odniesienia dla dalszej właściwej certyfikacji i produkcji. Przyszłe prace nad rozwojem LPLD będą postępowały w zakładach Lockheed Martin w Sunnyvale w Kalifornii. Ich zakończenie spodziewane jest w lipcu 2019 roku.

Komentarze