Reklama

Polska

Briefing z polskimi delegatami do ESA w stołecznym oddziale PAK

Fot. polsa.gov.pl
Fot. polsa.gov.pl

W dniu 7 czerwca 2017 r. w warszawskim biurze Polskiej Agencji Kosmicznej miał miejsce briefing polskich delegatów do rad programowych i komitetów ESA. W wydarzeniu skierowanym do podmiotów aktywnych lub zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sektorze kosmicznym, wzięło udział około 40 reprezentantów krajowych przedsiębiorstw, uczelni i instytutów naukowo-badawczych.

Celem spotkania zorganizowanego przez Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAK było zaprezentowanie przedstawicielom polskiego sektora kosmicznego stanu prac nad najważniejszymi projektami ESA realizowanymi w programach opcjonalnych, w których Polska zadeklarowała udział poprzez opłacenie składki. Dzięki wiedzy o statusie tych projektów polskie podmioty mogą skuteczniej planować swoje działania dotyczące przedsięwzięć ESA, co może zwiększyć ich szanse w europejskich konkursach, a tym samym przyczynić się do efektywniejszego zwrotu składki wpłacanej przez Polskę do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Podczas briefingu delegaci przekazali informacje o zagadnieniach omawianych na ostatnich posiedzeniach rad programowych i komitetów ESA, kładąc szczególny nacisk na możliwości dołączenia polskich podmiotów do konkretnych projektów i udziału w kolejnych konkursach ogłaszanych przez tę organizację. Delegaci przedstawili tematyczne prezentacje i odpowiadali na pytania zgromadzonych gości.

Beata Mikołajek-Zielińska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła najważniejsze informacje z posiedzeń rad ESA PB EO (Programme Board Earth Observation) i PB HME (Programme Board Human Spaceflight, Microgravity and Exploration) oraz, w zastępstwie Dariusza Drewniaka z MNiSW, z posiedzenia SPC (Science Programme Committee).

Anna Nałęcz-Kobierzycka z Ministerstwa Rozwoju zaprezentowała stan projektów omawianych na posiedzeniach rad ESA IPC (Industrial Policy Committee) i PB SSA (Programme Board on Space Situational Awareness), a także, w zastępstwie Łukasza Maciaka z MR, ESA JCB (Joint Board on Communication Satellite Programmes) oraz PB-NAV (Programme Board on Satellite Navigation).

Ppłk Krzysztof Malinowski z Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych Ministerstwa Obrony Narodowej i Jarosław Papis z Ministerstwa Rozwoju podsumowali ustalenia dotyczące tematów realizowanych przez radę PB LAU (Programme Board on Launchers). Jarosław Papis podsumował również tegoroczne spotkania mappingowe grupy doradczej ds. harmonizacji technologii ESA THAG, w tym zaangażowanie polskiej delegacji na tych spotkaniach i udział krajowych podmiotów, a także omówił harmonogram aktualnych i najbliższych działań tej grupy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 30 podmiotów polskiego sektora kosmicznego, takich jak: Asseco, Astronika, Creotech Instruments, DOMAR, CIM-mes Projekt, Jakusz Space Tech, N7 Mobile, Newind, SENER, WASAT, Airbus Group Polska, Thales Alenia Space Poland, Mobica, Kapitech, Instytut Lotnictwa, Instytut Odlewnictwa, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Sztuki Wojennej.

Spotkanie zakończyło się sesją indywidualnych rozmów i konsultacji. Czerwcowy briefing z udziałem polskich delegatów do ESA był pierwszym organizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną. Kolejny planowany jest na przełom października i listopada 2017 r.

Prezentacje omawiane podczas wydarzenia dostępne są na stronie PAK.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!