Reklama

KOSMONAUTYKA

Brytyjski rząd oferuje dotacje na budowę astroportu

Fot. Spaceport America / spaceportamerica.com via Twitter
Fot. Spaceport America / spaceportamerica.com via Twitter

Przygotowywany od kilku lat program budowy brytyjskiego portu kosmicznego otrzyma w najbliższym czasie nowy impuls do realizacji. Wszystko za sprawą dedykowanego rządowego dofinansowania o całkowitej puli 10 mln funtów. Pakiet ma zostać rozdzielony między konsorcja z kapitałem prywatnym, które poza budową astroportów zapewnią również ich trwałą działalność w oparciu o świadczone usługi astronautyczne.

Wsparcie zapowiedziane przez brytyjski rząd to próba ożywienia sytuacji w programie budowy rodzimego portu kosmicznego, który pozostaje oficjalnie w przygotowaniu co najmniej od 3 lat. Przez ten czas koncepcja realizacji planu uległa znaczącej zmianie. Początkowy zamysł projektu realizowanego na zasadzie zamówienia publicznego stopniowo przekształcono w wizję inicjatywy oddolnej, bazującej na tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju projektów prywatnych o komercyjnym charakterze. Wykonane jak dotąd działania ograniczyły się do oceny wykonalności projektu i wytypowania kilku najbardziej obiecujących obszarów pod jego realizację na terytorium Wielkiej Brytanii.

Szerzej: Pierwszy brytyjski port kosmiczny może powstać w Szkocji

Teraz jednak brytyjscy ministrowie ustalili, że podstawowym publicznym działaniem w tym zakresie będzie model dystrybucji grantów dla prywatnych konsorcjów inwestujących w rozwój kosmodromów na brytyjskim terytorium. Rząd Wielkiej Brytanii ma przeznaczyć na ten cel dofinansowanie o całkowitej wartości 10 mln funtów. Przyjęty model dysponowania tym kapitałem zakłada realizację większej liczby równoległych przedsięwzięć.Warunkiem ich rządowego doinwestowania ma być nie tylko budowa portu kosmicznego, ale też podtrzymanie trwałej działalności usługowej obejmującej m.in. obsługę startów satelitarnych bądź działalność z zakresu turystyki kosmicznej.

W najbliższej perspektywie czasowej brytyjskie władze planują również wprowadzenie dedykowanych zmian w systemie legislacyjnym, które są wymagane choćby dla uproszczenia restrykcyjnych procedur licencyjnych w użytkowaniu technologii nośnych. Ich wymiar ma być nawet szerszy niż potrzeby w przedmiocie budowy brytyjskich kosmodromów, a centralnym założeniem w tym zakresie jest ułatwienie korzystania z technologii satelitarnych. Przedstawiciele rządu Wielkiej Brytanii oficjalnie zaliczają ten obszar działalności kosmicznej do ośmiu najbardziej istotnych technologii dla rozwoju własnej narodowej gospodarki.

Reklama

Komentarze

    Reklama