Reklama

Polska

Dedykowane pożyczki ARP dla firm sektora kosmicznego

Ilustracja: ARP
Ilustracja: ARP

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie firm sektora kosmicznego na produkty finansowe uwzględniające specyfikę branży Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała dedykowaną linię pożyczkową. Jest to pożyczka dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze technologii kosmicznych i współpracujących z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i/lub ich podwykonawcami (np. ESA, GSA, EDA, agencje narodowe, a także firmy PRIME).

Podstawowe założenia programu pożyczki dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze technologii kosmicznych („Beneficjenci”) są następujące:

 1. maksymalna wysokość pożyczki udzielonej jednorazowo, jednemu Beneficjentowi nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł;
 2. przeznaczenie pożyczki: finansowanie kosztów związanych z wykonywaniem umów zawartych przez Beneficjenta z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i/lub ich podwykonawcami.;
 3. okres pożyczkowy do 5 lat, z możliwością wydłużenia do 7 lat pod warunkiem uzyskania zabezpieczenia rzeczowego,
 4. oprocentowanie: WIBOR + marża w wysokości co najmniej 2% - ostateczny poziom marży dla danego Beneficjenta, uzależniony będzie od oceny dokonanej przez ARP S.A., dotyczącej ryzyka transakcji i zabezpieczeń zobowiązań Beneficjenta wynikających z udzielenia mu pożyczki;
 5. zabezpieczenia wymagane:
  • bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy zawartej przez Beneficjenta z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i/lub ich podwykonawcami, będącej przedmiotem finansowania albo w przypadku braku możliwości dokonania w/w cesji umowne zobowiązanie Beneficjenta do przekazywania na rzecz ARP S.A., otrzymanych przez Beneficjenta od ESA środków w związku z wykonywaniem danej umowy wraz z pełnomocnictwem do rachunku bankowego, na który będą wpływać w/w środki;
  • weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Beneficjenta;
  • oświadczenie Beneficjenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kpc, do kwoty stanowiącej równowartość 150% kwoty udzielonej pożyczki.

Zdając sobie sprawę, że firmy kosmiczne będące najczęściej MŚP, nie posiadają zabezpieczeń (np. hipoteki z nieruchomości lub zastawu na infrastrukturze) wymaganych przez banki ARP proponuje pożyczkę, której zabezpieczaniem będzie cesja z wierzytelności z umowy zawartej przez Beneficjenta z ww. organizacjami.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!