Reklama

Strona główna

EUSpace16: Ukraina bliżej europejskiej nawigacji satelitarnej?

  • Fot. Oyoyoy/Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Podczas odbywającej się w Hadze konferencji European Space Solutions 2016 prezentowany jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 projekt UKRAINE (UKraine Replication, Awareness and INnovation based on EGNSS). W jego ramach Ukraina ma szansę na włączenie krajowych lotnisk do satelitarnego systemu wspomagającego lądowania EGNOS, a także wzmocnić relację biznesowe z krajami UE w dziedzinie aplikacji satelitarnych bazujących na nawigacji satelitarnej. 

Podczas odbywającej się w Hadze konferencji European Space Solutions 2016 prezentuje się realizowany w ramach programu Horyzont 2020 projekt UKRAINE (UKraine Replication, Awareness and INnovation based on EGNSS). Został on rozpoczęty w styczniu 2015 roku, po to by wykorzystać szansę stworzone w wyniku podpisania umowy o współpracy pomiędzy Unią Europejską, a Ukrainą w obszarze nawigacji satelitarnej dając szansę na umocnienie pozycji europejskich rozwiązań u naszego wschodniego sąsiada. 

Jednym z pierwszy widocznych efektów tego dużego projektu, w który zaangażowane są zarówno firmy europejskie (VVA, TeleConsult Austria, Ovinto, Pildo Labs), jak i ukraińscy partnerzy na czele z Ukraińską Agencją Kosmiczną, Narodowym Instytutem Lotnictwa i Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy - "Politechnika Kijowska" może być włączenie ukraińskich lotnisk do satelitarnego systemu wspomagającego lądowania EGNOS (ang. European Geostationary Navigation Overlay Service). W ramach programu "Ukraine" planowane jest włączenie do systemu lotnisk na Ukrainie, zwiększając tym samym precyzję i bezpieczeństwo procedury podejścia do lądowania. Zdaniem przedstawicieli VVA Brussels, z którymi rozmawiał Space24 pierwszym ukraińskim portem lotniczym, na którym może zostać zainstalowany taki system jest Kijów-Żuliany. Wciąż jednak brakuje dokładnego harmonogramu wdrożenia tego rozwiązania, a projekt napotyka na bariery, także o charakterze politycznym i biurokratycznym wynikające z faktu, że Ukraina nie jest członkiem UE. 

Drugim elementem programu UKRAINE jest także włączenie Ukrainy do projektów aplikacji bazujących na europejskiej nawigacji satelitarnej, które mogłyby znaleźć zastosowanie w takich obszarach jak transport, logistyka czy przewóz niebezpiecznych substancji. Jednocześnie realizacja wspólnych projektów komercyjnych przez  ukraińskie i europejskie podmioty dałaby zacieśnienie relacji naszego wschodniego sąsiada z europejskim rynkiem kosmicznym. Do innych zalet projektu należy również wymienić stymulowanie rozwoju innowacyjnej gospodarki na Ukrainie poprzez tworzenie międzynarodowych projektów biznesowych bazujących na wykorzystywaniu nawigacji satelitarnej zarówno samodzielnie przez ukraińskie start-upy, przedsiębiorstwa czy instytucje badawcze, jak i wspólnie z unijnymi partnerami. 

Pełna ewaluacja efektów projektu UKRAINE ma zostać dokonana jeszcze w tym roku podczas konferencji w Brukseli, kiedy mają zostać przedstawione osiągnięte rezultaty na polu prawnym, technologicznym, a także rozwoju innowacyjnych aplikacji. 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama