Reklama

Polska

Forum Sektora Kosmicznego 2016 pod patronatem honorowym POLSA

  • Obrona Terytorialna 3
    Obrona Terytorialna 3

Patronat honorowy nad odbywającym się w dniu 9 marca 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik Forum Sektora Kosmicznego objęła Polska Agencja Kosmiczna. Podczas wydarzenia przewidziane jest wystąpienie prezesa POLSA prof. Marka Banaszkiewicza. Patronem medialnym konferencji organizowanej przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest Grupa Defence24. 

Patronat honorowy nad odbywającym się w dniu 9 marca 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik Forum Sektora Kosmicznego objęła Polska Agencja Kosmiczna. Podczas wydarzenia przewidziane jest wystąpienie prezesa POLSA prof. Marka Banaszkiewicza. 

Marcowa konferencja składać się będzie z sesji narodowej i międzynarodowej, a wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele branży zarówno z kraju, jak i zagranicy. W trakcie spotkania poruszane będą zagadnienia związane z aktywnością przemysłową, działalnością naukowo-badawczą oraz kwestiami administracyjnymi. Organizatorzy spotkania liczą, że szerokie pole dyskusji stworzy warunki dla kompleksowej wymiany poglądów i rekomendacji.

Pełen program jest dostępny w poniższym pliku pdf: 

[[PLIK-1]]

Konferencja połączona będzie z wystawą polskich osiągnięć w obszarze przemysłowo-badawczym, w ramach której przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo-badawczych zaprezentują najciekawsze projekty, produkty oraz usługi, które powstały dzięki realizacji kontraktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w Forum Sektora Kosmicznego 2016 jest rejestracja internetowa za pomocą formularza zgłoszeniowego

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela organizator, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego - bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 874 04 12 oraz adresem e-mail: [email protected]

Grupa Defence24 objęła Forum Sektora Kosmicznego patronatem medialnym.  

Reklama

Komentarze

    Reklama