Reklama

Polska

Innowacje dla Sił Zbrojnych RP. III edycja konkursu I3TO

Ilustracja: ESA
Ilustracja: ESA

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) informuje o rozpoczęciu III edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej. 

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) informuje o rozpoczęciu III edycji Konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” organizowanego przez I3TO pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu Bartosz Kownacki. 

Jak informuje organizator w konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje, pomysły, realizowane projekty na dowolnym etapie realizacji wdrożenia lub gotowe produkty i rozwiązania możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP.

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; prototyp/wyrób gotowy. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia, których łączna wartość wynosi 99 000,00 PLN. Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa w terminie do 30 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin zostały umieszczone na stronie internetowej I3TO

Reklama

Komentarze

    Reklama