Reklama

SATELITY

Japoński sensor chmur dotarł do Niemiec

Artystyczna wizja satelity EarthCARE. Ilustracja: ESA–P. Carril, 2013
Artystyczna wizja satelity EarthCARE. Ilustracja: ESA–P. Carril, 2013

EarthCARE, satelita misji zajmującej się badaniem chmur, aerozoli i promieniowania (Cloud, Aerosol and Radiation Mission) Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), znalazł się po raz pierwszy w jednym miejscu z radarem do profilowania chmur (Cloud Profiling Radar, CPR), japońskim wkładem w realizację misji, podczas przekazania instrumentu ESA w centrum satelitarnym Airbusa we Friedrichshafen (Niemcy). Airbus jest głównym wykonawcą prac zleconych przez ESA, które polegają na opracowaniu i budowie satelity EarthCARE.

W ciągu najbliższych kilku tygodni zespoły JAXA i ESA przeprowadzą ostateczne testy urządzenia przed dopuszczeniem do jego integracji ze statkiem kosmicznym przez zespół projektowy ESA. Po przyłączeniu radaru do satelity EarthCARE, urządzenie będzie szeroko testowane przez kilka tygodni. Następnie urządzenie zostanie przekazane z powrotem do JAXA do dalszej regulacji przed ostatecznym montażem w przyszłym roku.

EarthCARE będzie gromadzić w skali globalnej jednoczesne dane obserwacyjne profili chmur i aerozoli wraz z danymi o promieniowaniu słonecznym i cieplnym oraz uwzględni te parametry w numerycznych modelach pogodowo-klimatycznych.

Satelita EarthCARE, którego umieszczenie na orbicie planowane jest na 2019 rok, pozwoli lepiej zrozumieć rolę, jaką odgrywają chmury i aerozole w odbijaniu padającego promieniowania słonecznego z powrotem w przestrzeń kosmiczną oraz w zatrzymywaniu promieniowania podczerwonego emitowanego z powierzchni Ziemi. Energia w atmosferze jest wynikiem równowagi pomiędzy światłem ze Słońca, które ogrzewa Ziemię, a odprowadzanym promieniowaniem termalnym, które Ziemię chłodzi.

Chmury oraz – w mniejszym stopniu – aerozole odbijają padające światło słoneczne z powrotem w przestrzeń kosmiczną, ale także zatrzymują odprowadzane światło podczerwone. Prowadzi to do efektu netto, który chłodzi lub ogrzewa planetę. Ponadto aerozole wpływają na cykl życia chmur, toteż wywierają pośredni wpływ na to zjawisko.

Radar jest jednym z czterech urządzeń, które zostaną zintegrowane z satelitą EarthCARE. Ten działający na falach milimetrowych radar o wysokiej mocy mierzyć będzie pionowe profile struktur chmurowych (zawartość wody i lodu).

Reklama

Komentarze

    Reklama