Reklama

Polska

Konferencja Badań Kosmicznych w Gdańsku

Fot. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, http://prawo.ug.edu.pl/
Fot. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, http://prawo.ug.edu.pl/

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego organizuje w dniu 21 października 2016 roku w Gdańsku Konferencję Badań Kosmicznych 2016. Portal Space24.pl objał wydarzenie patronatem medialnym. 

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego organizuje w dniu 21 października 2016 roku w Gdańsku Konferencję Badań Kosmicznych 2016. Będzie ona poświęcona będzie nie tylko aktualnym problemom prawnym związanym z aktywnością w przestrzeni kosmicznej, ale także rozwojowi nauki i technologii kosmicznych. Przy jej organizacji Katedra współpracuje m.in. z Polską Agencją Kosmiczną. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Jana Bażyńskiego 6 w Gdańsku. 

Ilustracja: http://kbk.ug.edu.pl/

Konferencja Badań Kosmicznych jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem organizowanym przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego. Celem jest stworzenie platformy do wymiany poglądów i wiedzy dla specjalistów nie tylko z dziedziny prawa, ale także nauk technicznych oraz ścisłych, jak również przedsiębiorców z branży kosmicznej. Konferencja w założeniu ma mieć charakter cykliczny, dając przy tym okazję do upowszechnienia wiedzy na temat badań kosmicznych.

Patronat honorowy nad Konferencją objął: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister rozwoju i finansów, Pan Mateusz Morawiecki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, prof. UG, dr hab. Jakub Stelina oraz Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Portal Space24.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem. 

Więcej informacji, w tym formularz rejestracyjny, można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Badań Kosmicznych 2016

Komentarze