KPRM: Nie będzie komisji do wyjaśnienia nieprawidłowości w PAK

24 sierpnia 2017, 18:18
Kancelaria Premiera RP

W związku z niedawnymi kontrolami NIK i KPRM w Polskiej Agencji Kosmicznej interpelację poselską do Prezesa Rady Ministrów skierowała posłanka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Niemczyk. Z odpowiedzi wystosowanej przez sekretarza stanu Pawła Szrota możemy dowiedzieć się, że w ocenie Kancelarii Premiera obecnie nie występuje konieczność powoływania komisji, czy podejmowania innych działań do wyjaśnienia sytuacji w Agencji.

W zgłoszonej 18 lipca 2017 roku interpelacji poselskiej nr 14360 posłanka PO Małgorzata Niemczyk zapytała Kancelarię Premiera, która sprawuje nadzór nad Polską Agencją Kosmiczną o kilka kwestii związanych z zarzutami niegospodarności w agencji, a także o to czy powstanie komisja do wyjaśnienia nieprawidłowości w tej instytucji. 

Odpowiadający za zapytanie sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot napisał w tej ostatniej kwestii, że jednym z efektów nadzoru KPRM nad agencją "było odwołanie w dniu 7 października 2016 r. przez Prezesa Rady Ministrów, przed upływem kadencji, Prezesa PAK w związku z niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Agencji za rok 2015. Obecnie nie występuje konieczność powoływania komisji, czy podejmowania innych działań do wyjaśnienia sytuacji w Agencji."

Paweł Szrot nawiązał także do planowej kontroli  Agencji w zakresie organizacji i przygotowania do realizacji zadań, która była prowadzona w okresie od 6 listopada 2014 r. do 12 grudnia 2016 r. Jak wskazał to postępowanie, podobnie jak kontrola Najwyższej Izby Kontroli "wskazały na wiele problemów zarządczych i nieprawidłowości, które miały miejsce w pierwszym okresie działalności PAK. Zarówno Izba, jak również KPRM skierowały do Prezesa Agencji wiele istotnych wniosków i zaleceń pokontrolnych w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki oraz wzmocnienia systemu kontroli zarządczej. Ustalenia kontroli stanowią kierunki i wytyczne dla Prezesa PAK w zakresie koniecznych zmian w funkcjonowaniu instytucji w następnych latach."

Posłanka PO zapytała także KPRM o zarzuty związane z nieprawidłowym zakupem biletów lotniczych za kwotę ponad 200 tys. zł oraz świadczeniem usług doradczych. W tej pierwszej kwestii  możemy przeczytać w odpowiedzi KPRM, że w "wyjaśnieniach były Prezes PAK podkreślił, że dokumentacja zamówienia została opracowana i przekazana Dyrektorowi Biura Organizacyjnego, jednak nie monitorował czy postępowanie zostało wszczęte, ponieważ skupił się głównie na działalności merytorycznej Agencji. Były Prezes Agencji zwrócił także uwagę na trudności w planowaniu podróży służbowych m.in. w związku z bardzo dużą liczbą wyjazdów nieplanowanych, ale koniecznych oraz z niejasnym podziałem kompetencji i dualizmem przepisów, w wyniku czego część wyjazdów zaplanowanych przez Agencję zrealizowały inne resorty." W wyniku przeprowadzonych kontroli p.o. Prezesa PAK płk Piotr Suszyński wskazał, że w 2016 r. przygotował i wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego roczne zapotrzebowanie Agencji na bilety lotnicze w 2017 r.

W przypadku usług doradczych przeprowadzone kontrole wykazały, że były one zlecane zewnętrznym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z kwotą zamówienia poniżej 30 tys. Euro w żadnym skontrolowanym przypadku nie było jednak obowiązku przeprowadzenia przetargów. KPRM informuje równocześnie, że "w 2017 r. przeprowadzono jedną procedurę wyboru osoby świadczącej usługi doradcze na podstawie umowy cywilno-prawnej, z zachowaniem zasad konkurencyjności i jawności postępowania."

Z odpowiedzi na interpelację posłanki Małgorzaty Niemczyk można także przeczytać że "według stanu na 1 sierpnia 2017 r. Polska Agencja Kosmiczna zatrudniała 41 osób, przy czym najniższe miesięczne wynagrodzenie jej pracowników wynosiło 3.500 zł, a najwyższe 15.545,61 zł.", a także, że "w celu optymalnej realizacji zadań Agencji, Prezes PAK w lutym 2017 r. wydał zarządzenie wprowadzające konieczność posiadania poświadczeń bezpieczeństwa przez wszystkich pracowników PAK. Obecnie w stosunku do pracowników Agencji trwają postępowania sprawdzające prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego."

 

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Włodek
środa, 30 sierpnia 2017, 09:44

Albo Minister Paweł Szrot nie zna całej prawdy albo z jakiegoś powodu zataja istotne informacje. I to w każdym pokruszonym aspekcie. Najbardziej rażące jest kłamstwo dotyczące poświadczeń bezpieczeństwa, bowiem, jak już można było dowiedzieć się z prasy, nie wszyscy pracownicy Agencji posiadają wymagane poświadczenia bezpieczeństwa. I wcale nie jest tak jak mówi min. Szrot że dla tych pracowników którzy ich nie mają postępowanie sprawdzające trwa. Jaskrawym przykładem jest aktualnie pełniący obowiązki Dyrektora Biura Organizacyjnego dla którego, jak wynika z opublikowanej w prasie notatki procedura jest wstrzymana. Dlaczego? Ponieważ posiada prokuratorskie zarzuty korupcyjne, w związku z głośną sprawą prowadzoną przez CBA na WAT. http://archiwum.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Warszawa-WAT-wyludzenia-akcja-CBA-00023727 A teraz ta osoba nadzoruje np. przetargi w Agencji... Dlaczego KPRM przymyka oko na tak poważne uchybienia?

Tweets Space24