Reklama

Polska

KPRM: Nie będzie komisji do wyjaśnienia nieprawidłowości w PAK

Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia, CC BY-SA 3.0 PL
Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia, CC BY-SA 3.0 PL

W związku z niedawnymi kontrolami NIK i KPRM w Polskiej Agencji Kosmicznej interpelację poselską do Prezesa Rady Ministrów skierowała posłanka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Niemczyk. Z odpowiedzi wystosowanej przez sekretarza stanu Pawła Szrota możemy dowiedzieć się, że w ocenie Kancelarii Premiera obecnie nie występuje konieczność powoływania komisji, czy podejmowania innych działań do wyjaśnienia sytuacji w Agencji.

W zgłoszonej 18 lipca 2017 roku interpelacji poselskiej nr 14360 posłanka PO Małgorzata Niemczyk zapytała Kancelarię Premiera, która sprawuje nadzór nad Polską Agencją Kosmiczną o kilka kwestii związanych z zarzutami niegospodarności w agencji, a także o to czy powstanie komisja do wyjaśnienia nieprawidłowości w tej instytucji. 

Odpowiadający za zapytanie sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot napisał w tej ostatniej kwestii, że jednym z efektów nadzoru KPRM nad agencją "było odwołanie w dniu 7 października 2016 r. przez Prezesa Rady Ministrów, przed upływem kadencji, Prezesa PAK w związku z niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Agencji za rok 2015. Obecnie nie występuje konieczność powoływania komisji, czy podejmowania innych działań do wyjaśnienia sytuacji w Agencji."

Paweł Szrot nawiązał także do planowej kontroli  Agencji w zakresie organizacji i przygotowania do realizacji zadań, która była prowadzona w okresie od 6 listopada 2014 r. do 12 grudnia 2016 r. Jak wskazał to postępowanie, podobnie jak kontrola Najwyższej Izby Kontroli "wskazały na wiele problemów zarządczych i nieprawidłowości, które miały miejsce w pierwszym okresie działalności PAK. Zarówno Izba, jak również KPRM skierowały do Prezesa Agencji wiele istotnych wniosków i zaleceń pokontrolnych w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki oraz wzmocnienia systemu kontroli zarządczej. Ustalenia kontroli stanowią kierunki i wytyczne dla Prezesa PAK w zakresie koniecznych zmian w funkcjonowaniu instytucji w następnych latach."

Posłanka PO zapytała także KPRM o zarzuty związane z nieprawidłowym zakupem biletów lotniczych za kwotę ponad 200 tys. zł oraz świadczeniem usług doradczych. W tej pierwszej kwestii  możemy przeczytać w odpowiedzi KPRM, że w "wyjaśnieniach były Prezes PAK podkreślił, że dokumentacja zamówienia została opracowana i przekazana Dyrektorowi Biura Organizacyjnego, jednak nie monitorował czy postępowanie zostało wszczęte, ponieważ skupił się głównie na działalności merytorycznej Agencji. Były Prezes Agencji zwrócił także uwagę na trudności w planowaniu podróży służbowych m.in. w związku z bardzo dużą liczbą wyjazdów nieplanowanych, ale koniecznych oraz z niejasnym podziałem kompetencji i dualizmem przepisów, w wyniku czego część wyjazdów zaplanowanych przez Agencję zrealizowały inne resorty." W wyniku przeprowadzonych kontroli p.o. Prezesa PAK płk Piotr Suszyński wskazał, że w 2016 r. przygotował i wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego roczne zapotrzebowanie Agencji na bilety lotnicze w 2017 r.

W przypadku usług doradczych przeprowadzone kontrole wykazały, że były one zlecane zewnętrznym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z kwotą zamówienia poniżej 30 tys. Euro w żadnym skontrolowanym przypadku nie było jednak obowiązku przeprowadzenia przetargów. KPRM informuje równocześnie, że "w 2017 r. przeprowadzono jedną procedurę wyboru osoby świadczącej usługi doradcze na podstawie umowy cywilno-prawnej, z zachowaniem zasad konkurencyjności i jawności postępowania."

Z odpowiedzi na interpelację posłanki Małgorzaty Niemczyk można także przeczytać że "według stanu na 1 sierpnia 2017 r. Polska Agencja Kosmiczna zatrudniała 41 osób, przy czym najniższe miesięczne wynagrodzenie jej pracowników wynosiło 3.500 zł, a najwyższe 15.545,61 zł.", a także, że "w celu optymalnej realizacji zadań Agencji, Prezes PAK w lutym 2017 r. wydał zarządzenie wprowadzające konieczność posiadania poświadczeń bezpieczeństwa przez wszystkich pracowników PAK. Obecnie w stosunku do pracowników Agencji trwają postępowania sprawdzające prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego."

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!