Reklama

NAUKA I EDUKACJA

ESERO poszukuje kosmicznych ambasadorów. Nabór polskich przedstawicieli

Fot. ESERO-Polska
Fot. ESERO-Polska

Zainicjowany przez Europejską Agencję Kosmiczną projekt wsparcia edukacji i działań popularyzatorskich ESERO poszerza zasięg swojego oddziaływania w Polsce. Celem międzynarodowej inicjatywy jest inspirowanie młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z inżynierią i technologiami kosmicznymi. Aby skutecznie wypełniać to zadanie, rodzima odsłona programu potrzebuje zespołu wziętych edukatorów, którzy swoją pasją i wiedzą z zakresu inżynierii i badań kosmicznych zarażą jak największą część młodego pokolenia.

Inicjatywa ESERO (Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej), w Polsce realizowana w partnerstwie z warszawskim Centrum Nauki Kopernik, działa w oparciu o aktywny udział osób z powołaniem i doświadczeniem edukacyjnym, którym leży na sercu popularyzacja zagadnień związanych z działalnością kosmiczną. Metoda uczenia poprzez działanie jest stawiana jako myśl przewodnia aktywności ESERO-Polska. Nośnikiem tej idei są w największym stopniu osoby mające doświadczenie w aktywnościach i projektach edukacyjnych, inspirujące młodzież i potrafiące dzielić się swoimi kompetencjami z szerokim audytorium.

Sposobem organizacji ich indywidualnego działania w ramach ESERO jest program ambasadorski, który pozwala na poszerzenie zakresu własnej aktywności popularyzatorskiej, m.in. z wykorzystaniem wsparcia finansowego ze strony ESERO. Poza promowaniem i popularyzacją wiedzy, ambasadorzy uczestniczą również w obradach Komitetu Doradczego ESERO-Polska, w którego wchodzą osoby reprezentujące instytucje finansujące oraz wybrane instytucje sektora kosmicznego. Celem prac gremium jest pomoc w określeniu najbardziej potrzebnych działań na rzecz promocji edukacji kosmicznej.

Aktualnie trwa nabór osób zainteresowanych aktywizacją w charakterze ambasadora inicjatywy ESERO w Polsce. Oferowane jest w tym zakresie finansowanie działalności kandydatów przez jeden rok, zachęcając w dalszym okresie do utrzymania aktywności edukacyjno-popularyzatorskiej w formie grupy ambasadorów mogącej, m.in. poprzez status stowarzyszenia, realizować zewnętrzne projekty. Okres uczestnictwa w inicjatywie dotyczy w szczególności uczestnictwa w pięciu wystąpieniach (warsztaty lub wykłady) w trakcie roku na szkolnych/publicznych wydarzeniach o tematyce kosmicznej.

W okresie pełnienia funkcji ambasador może liczyć na: finansowanie działalności na poziomie 3000 zł rocznie, preferencyjny dostęp do wydarzeń ESERO-Polska (wykłady, warsztaty) oraz zasobów (np. pudełka edukacyjne), możliwość uczestniczenia w szkoleniach trenerskich Centrum Nauki Kopernik, formalną kwalifikację w charakterze trenerów/mówców podczas wydarzeń ESERO-Polska, pomoc ESERO przy organizacji autorskich wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej.

Kryteria oceny kandydatur obejmują takie aspekty, jak: doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/wykładów/zajęć pozalekcyjnych, doświadczenie w opiece nad projektami uczniowskimi w ramach klubów, zawodów, olimpiad (z akcentem na projekty o dużej autonomii uczniów), oraz motywację do udziału w programie. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest wcześniejsze zaangażowanie w jednym z obszarów:

  • praktyki edukacyjnej w kontekście kosmicznym (badań naukowych, inżynierii i nowych technologii), zaangażowania w projekty uczniowskie,
  • pracy naukowej w obszarze zagadnień edukacyjnych, rozpatrywania narzędzi pedagogicznych i nauczycielskich sprzyjających rozbudzaniu pasji podopiecznych,
  • projektów studenckich, w ramach których kandydat zdobył w powiązanym zakresie umiejętności i wiedzę specjalistyczną,
  • projektów inżynierskich oraz pracy w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze kosmicznym, pozwalających na dzielenie się doświadczeniami oraz refleksjami związanymi ze swoją pracą.

ESERO (European Space Education Resource Office) jest projektem edukacyjnym Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), współfinansowanym przez ESA oraz partnerów krajowych działających w obszarze edukacji oraz technologii kosmicznych. Celem projektu jest inspirowanie młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z inżynierią i technologią.

Aktualny nabór na ambasadorów ESERO-Polska potrwa do 19 lipca 2018 roku. Szersze informacje na temat inicjatywy i samego naboru można znaleźć na stronie internetowej http://esero.kopernik.org.pl/zostan-ambasadorem-ambasadorka-kosmiczna-esero/

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!