Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej

Ilustracja: Pixabay
Ilustracja: Pixabay

Konkurs adresowany jest do osób, które w roku przyznania nagrody ukończyły studia I lub II stopnia w polskich uczelniach wyższych. Zgłaszane prace dyplomowe powinny dotyczyć zagadnień z zakresu szeroko rozumianej inżynierii kosmicznej w aspekcie teoretycznym oraz rozwiązań praktycznych. Konkurs będzie organizowany co roku, a Nagrody Naukowe Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej zostaną przyznane po raz pierwszy w roku 2018 za prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018.

Celem konkursu jest promowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć studentów polskich uczelni wyższych z zakresu inżynierii kosmicznej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Nagroda będzie przyznawana po zakończeniu roku akademickiego.

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej jest kolejnym z działań podjętych przez PAK w ramach opracowywanego właśnie przez agencję Priorytetowego Krajowego Programu Kosmicznego, który w sposób kompleksowy odpowie na najbardziej palące potrzeby sektora kosmicznego w Polsce.

Krajowy sektor kosmiczny rozwija się dynamicznie, ale ten wzrost mógłby być jeszcze szybszy, do czego potrzebujemy zdolnych, ambitnych, dobrze przygotowanych kadr. Polska Agencja Kosmiczna podejmuje działania, aby rozwój takich kadr wspierać – patronowaliśmy powstaniu nowych kierunków studiów związanych z inżynierią kosmiczną na polskich uczelniach, niedawno ogłosiliśmy program praktyk studenckich i absolwenckich w PAK. Teraz, poprzez konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej, chcemy wyróżnić studentów, którzy zdecydowali się wykorzystać pozyskaną w trakcie studiów wiedzę do zgłębiania problematyki związanej z technikami i technologiami kosmicznymi. dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Do nagrody mogą być zgłaszane indywidualne lub zbiorowe prace dyplomowe, które uzyskały pozytywną ocenę rodzimej uczelni i spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu. Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy prac lub ich uczelnie do 30 października każdego roku.

Nagrody Naukowe Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej będą przyznawane trzem najlepszym pracom dyplomowym w każdej z dwóch kategorii – prac inżynierskich (licencjackich) i prac magisterskich. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości od 3 do 5 tys. złotych. Kapituła konkursu będzie oceniała zgłoszone prace w kontekście ich wartości naukowej, możliwości zastosowania wyników pracy w praktyce oraz innowacyjności zaproponowanych rozwiązań.

Więcej szczegółów oraz regualmin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej.

Źródło: PAK

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!