Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Nauka korzystania z danych satelitarnych – zdalnie i dla wszystkich

Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]
Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

Polska Agencja Kosmiczna uruchomiła ogólnodostępną platformę e-learningową do nauki korzystania z danych satelitarnych udostępnianych m.in. dzięki działaniu europejskiego programu Copernicus. Za jej pośrednictwem można zgłębiać wiedzę, która ma zastosowanie w rozwoju prywatnej działalności gospodarczej z zastosowaniem danych satelitarnych - umożliwiającą wzrost kompetencji oraz tworzenie nowych usług komercyjnych.

Platforma oraz materiały szkoleniowe zostały opracowane w ramach partnerstwa Polskiej Agencji Kosmicznej w projekcie Sat4Envi. Platforma dostępna jest na stronie internetowej POLSA.

Szkolenia w ramach projektu Sat4Envi dotyczą m.in. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, rozwoju urbanizacji i sieci transportowych. Uczestnicy szkoleń mogą zapoznać się z możliwościami, jakie daje przetwarzanie obrazów powierzchni Ziemi i wykorzystanie ich w pracy w biznesie, administracji oraz dla własnych potrzeb. W zależności od możliwości użytkowników przygotowane przez POLSA szkolenia mają kilka wariantów: stacjonarne, zdalne oraz e-learningowe.

Szkolenia e-learningowe w ramach projektu Sat4Envi zostały przygotowane w oparciu o platformę Moodle. Platforma umożliwia użytkownikowi stworzenie konta i zapisanie się do wybranego kursu. Każdy kurs został podzielony na bloki tematyczne, obejmujące materiały szkoleniowe, dostępne również offline, w tym m.in.: dokumenty prezentujące zadania do wykonania (PDF); dane niezbędne do wykonania zadań; filmy instruktażowe, prezentujące procedurę postępowania przy realizacji zadań.

W ramach szkoleń powstają także niezbędne materiały, w tym podręcznik. Zawierają kompendium wiedzy na temat dostępnych satelitarnych obrazów teledetekcyjnych, ich pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz gromadzenia w systemach GIS. Platforma umożliwia przetestowanie zdobytej wiedzy i automatycznie generuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Projekt „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW) we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) oraz Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK Cyfronet AGH). Ma on na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury IMGW wykorzystywanej w celach odbioru, przetwarzania, dystrybucji oraz przechowywania danych pochodzących z satelitów meteorologicznych oraz obserwacyjnych i pochodnych produktów satelitarnych. Przedsięwzięcie zapewni możliwość ciągłego gromadzenia i przetwarzania danych satelitarnych, a także ich udostępnienia do celów naukowych, strategicznych oraz w obszarze zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa.

Projekt Sat4Envi związany jest z implementacją Polskiej Strategii Kosmicznej, a w szczególności z realizacją jej celu szczegółowego nr 2: „Rozwój aplikacji satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej” poprzez zapewnienie stałego, szybkiego i pewnego dostępu do danych satelitarnych, upowszechnianie wykorzystywania danych satelitarnych w administracji publicznej różnego szczebla oraz rozwój usług komercyjnych. Więcej informacji o udziale POLSA w projekcie udostępniono na stronie: https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900 zł. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%).

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!