Reklama

NAUKA I EDUKACJA

PAK ogłasza nową odsłonę konkursu prac dyplomowych z obszaru inżynierii kosmicznej

Fot. ESA/CNES/Arianespace/Optique vidéo du CSG - JM Guillon [esa.int]
Fot. ESA/CNES/Arianespace/Optique vidéo du CSG - JM Guillon [esa.int]

Polska Agencja Kosmiczna ogłosiła start drugiej edycji konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa PAK, przyznawaną autorom najlepszych studenckich prac dyplomowych z zakresu inżynierii kosmicznej. Obecna odsłona inicjatywy obejmuje opracowania obronione w roku akademickim 2018/2019.

Jak zadeklarowano w ogłoszeniu, konkurs jest jednym z działań podjętych przez Polską Agencję Kosmiczną w ramach realizacji zadań ustawowych. Jego celem jest promowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć studentów polskich uczelni wyższych z zakresu inżynierii kosmicznej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej dotyczącej badania oraz użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Ogłaszana właśnie edycja jest drugą odsłoną konkursu - Nagrody Naukowe Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej zostały przyznane po raz pierwszy w roku 2018 za prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018. Konkurs skierowany jest do osób, które w roku przyznania nagrody ukończyły studia I lub II stopnia w polskich uczelniach wyższych. Zgłaszane prace dyplomowe powinny dotyczyć zagadnień z zakresu szeroko rozumianej inżynierii kosmicznej w aspekcie teoretycznym oraz rozwiązań praktycznych.

Zamysłem PAK jest docenienie studentów, którzy zdecydowali się wykorzystać pozyskaną w trakcie studiów wiedzę do zgłębiania problematyki związanej z technologiami kosmicznymi. Nagrody Naukowe Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej zostaną przyznane trzem najlepszym pracom dyplomowym w każdej z dwóch kategorii – prac inżynierskich (licencjackich) i prac magisterskich. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości od 3 do 5 tys. złotych. Kapituła konkursu będzie oceniała zgłoszone prace w kontekście ich wartości naukowej, możliwości zastosowania wyników pracy w praktyce oraz innowacyjności zaproponowanych rozwiązań.

Technologie kosmiczne, badania związane z inżynierią kosmiczną - to trudne zagadnienia. Poprzez ten konkurs Polska Agencja Kosmiczna chce docenić tych, którzy nie przestraszyli się złożoności tematyki. Podjęli wyzwanie, włożyli sporo wysiłku, którego efektem była praca dyplomowa. Mamy nadzieję, że studenci oraz młodzi absolwenci, którzy w swoich projektach podjęli wyzwanie badania kosmicznych zagadnień, nie poprzestaną na tym i zdecydują się na pracę w polskim sektorze kosmicznym.

Michał Szaniawski, p. o. Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

 

Do nagrody mogą być zgłaszane indywidualne lub zbiorowe prace dyplomowe, które uzyskały pozytywną ocenę rodzimej uczelni i spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu. Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy prac lub ich uczelnie do 30 października 2019 roku. 

Przy okazji realizacji pierwszej edycji konkursu wpłynęło 16 prac dyplomowych z uczelni wyższych z całego kraju. Jak deklaruje PAK, oceniane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom, co wówczas też podkreśliła Kapituła Konkursu. Laureaci pochodzili z wiodących polskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu i Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa PAK jest wydarzeniem cyklicznym planowanym do realizowania także w kolejnych latach. Ze szczegółowymi zapisami dot. regulaminu i przebiegu konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej.

Dokumenty konkursu są dostępne do wglądu również w Biuletynie Informacji Publicznej PAK.

Reklama

Komentarze

    Reklama