Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Podyplomowe "kosmiczne" studia ekonomiczne wracają na SGH

Budynek główny Szkoły Głównej Handlowej. Źródło: kolegia.sgh.waw.pl
Budynek główny Szkoły Głównej Handlowej. Źródło: kolegia.sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu działająca przy Kolegium Zarządzania i Finansów ogłasza nabór na: Podyplomowe Studia „Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce”. Edycja II – zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019; zapisy przyjmowane są w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej.

Cel studiów

Celem rocznych Podyplomowych Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom tych studiów włączyć się w procesy rozwoju działalności gospodarczej związanej z działalności kosmiczną i eksploracją gospodarczą przestrzeni kosmicznej. Wyposażają słuchaczy w wiedzę o aspektach prawnych, organizacyjnych, finansowych i etycznych komercyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

​Dynamiczny rozwój sektora kosmicznego i usług opartych na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej sprawiają, że branża ta jest jedną z najbardziej perspektywicznych w skali całej gospodarki. Proponowane przez nas studia, które dają możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i umiejętności, znacznie zwiększają szanse kariery obecnych i przyszłych pracowników sektora kosmicznego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, ich program zawiera użyteczne dla pracowników sektora kosmicznego informacje i wiedzę pozwalającą skuteczne podejmowanie wyzwań stojących przed branżą kosmiczną w Polsce i Europie.  Unikalny charakter tych studiów w skali europejskiej powoduje, że otwierają one drogę do kariery zawodowej i awansów na stanowiska kierownicze.

Program studiów

Program studiów obejmuje kilka bloków tematycznych m. in.:

 1. Polityka kosmiczna i otoczenie sektora kosmicznego
 2. Prawne aspekty wykorzystania przestrzeni kosmicznej
 3. Gospodarka kosmiczna
 4. Aspekty zarządcze w wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej
 5. Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje łącznie 168 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń interaktywnych w grupach z wykorzystaniem kamery video i urządzeń multimedialnych.

Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń ze strony instytucji i słuchaczy indywidualnych poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł: licencjat, inżynier, magister

Wymagane dokumenty:

 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia.
  Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego.

Szczegółowe informacje na tej stronie.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia rozpoczynają się jesienią 2018 roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trybie zjazdów dwudniowych, piątek po południu (od. 15.30), sobota.

Przewiduje się 11 zjazdów po ok. 16 godz. dydaktycznych każdy.

Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 6 850 zł (możliwość wpłaty w ratach).

Czesne obejmuje koszt zajęć dydaktycznych, podręczników oraz materiałów dydaktycznych, które będą przekazywane słuchaczom.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Program studiów

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!