Reklama

NAUKA I EDUKACJA

SENER Polska wspiera budowę kadr dla sektora kosmicznego

Fot. SENER Polska
Fot. SENER Polska

W 2018 roku SENER Polska rozszerzył program działań edukacyjnych skierowanych do studentów uczelni technicznych zainteresowanych inżynierią aerokosmiczną. W ciągu kilku ostatnich miesięcy kierownicy projektów dzielili się wiedzą i swoimi doświadczeniami z pracy przy projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej z około 200 studentami z czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Politechniki Rzeszowskiej.

Polski przemysł kosmiczny jest wciąż młody. Gdy kraj przystępował do ESA w 2012 roku, właściwie nie było przedsiębiorstw z doświadczeniem w tym sektorze. Stąd w interesie firm, które zdobywają kontrakty ESA jest budowa kadr i edukacja młodych osób, które są dopiero na początku swojej kariery.

Spotkania zorganizowane przez SENER Polska miały na celu przybliżyć studentom specyfikę pracy przy międzynarodowych misjach kosmicznych. Prowadzili je najbardziej doświadczeni kierownicy projektów z SENER Polska: Marcin Wygachiewicz, Kamil Grassmann oraz Michał Szwajewski. Na przykładach prawdziwych, zrealizowanych projektów z zakresu inżynierii mechanicznej dzielili się oni swoimi doświadczeniami oraz wskazywali jakie praktyczne umiejętności powinni rozwijać studenci zainteresowani pracą w tej branży.

S03
Marcin Wygachiewicz z SENER Polska na spotkaniu ze studentami AGH. Fot. SENER Polska

Młodzi uczestnicy byli zaskoczeni tym w jak wielu projektach kosmicznych już teraz uczestniczą polskie firmy, a także tym, że coraz częściej przemysł kosmiczny wykorzystuje produkty opracowane na potrzeby „ziemskie”. Pozytywnym sygnałem dla całej polskiej branży kosmicznej jest fakt, że zdecydowana większość uczestników spotkań deklarowała duże zainteresowanie pracą w sektorze kosmicznym.

Prawdopodobnie wynika to z faktu, że zarówno media, jak i opinia publiczna po wielu latach przerwy ponownie zainteresowały się eksploracją kosmosu. Łączy się z tym również przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, co również wpłynęło na rozwój polskiego przemysłu kosmicznego. Polskie firmy pozyskują coraz bardziej zaawansowane projekty i studenci zyskują poczucie, że ich marzenia o pracy w tym sektorze mają szansę na realizację. Przykładem pozytywnych zmian może być rozwój zespołu SENER Polska odpowiedzialnego za projekty aerokosmiczne – w ciągu pięciu lat zwiększył się on z 3 osób do 37 wysokiej klasy specjalistów, posiadających kwalifikacje do pracy w projektach ESA, NASA i ESO.

W opinii prowadzących spotkania polskie uczelnie kształcą na tyle dobrze, że do wprowadzenia studentów w specyfikę branży kosmicznej wystarczy krótkie przeszkolenie lub kilka przedmiotów fakultatywnych. Warto co prawda, aby studenci mieli więcej zajęć praktycznych, ale to już zmienia się na lepsze – studenci mają możliwości pracy nad projektami dla przemysłu kosmicznego, co jeszcze parę lat temu było wielką rzadkością.

Spotkania na uczelniach to nie jedyne działania, jakie SENER Polska kieruje do osób na początku swojej kariery. Średnio w każdym momencie z firmą współpracuje 10 studentów. Warto dodać, że do tej pory 100% z nich zdecydowało się na napisanie pracy magisterskiej dotyczącej projektów realizowanych w SENER. Prawie wszyscy zostają w firmie po ukończeniu studiów, a niektórzy dostali się nawet do programu Young Graduate Trainees dla ESA. To duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że każdego roku do programu wybieranych jest tylko kilku absolwentów z Polski. 

Od dwóch lat SENER Polska uczestniczy również w programie stażowym „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, który organizują wspólnie Agencja Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Inicjatywa ARP pomaga młodym ludziom przyspieszyć ich karierę, a firmom z branży kosmicznej pozyskać do współpracy studentów, którzy mogą w późniejszym czasie zasilić ich kadry.

Reklama

Komentarze

    Reklama