Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Spojrzeć na problemy Ziemi z kosmicznej perspektywy - konferencja IGIK

Autor. Copernicus/CC BY-SA 3.0 IGO

Instytut Geodezji i Kartografii informuje o nadchodzącej konferencji pt. Wykorzystanie Danych Obserwacji Ziemi i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 w wersji online. Jak IGIK dodał, uczestnicy dowiedzą się o wpływie danych pozyskiwanych przez satelity i złożonych systemów urządzeń pomiarowych na zahamowanie zmian klimatycznych, rozwój gospodarczy oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Reklama

Wydarzenie organizowane przez Instytut Geodezji i Kartografii we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim będzie poświęcone programowi „Copernicus".

Reklama

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Unia Europejska wraz z Europejską Agencją Kosmiczną uruchomiły program GMES. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy Global Monitoring for Environment and Security, co oznacza Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa. Program miał za zadanie stworzenie systemu gromadzenia i przetwarzania danych o stanie środowiska, pozyskiwanych przez urządzenia znajdujące się nie tylko na powierzchni planety, ale również przez statki powietrzne czy infrastrukturę kosmiczną, czyli satelity. Uzyskanie szczegółowych danych z wielu źródeł, obrazujących zmiany zachodzące na planecie z różnych perspektyw, miało pomóc w diagnozowaniu problemów, a co za tym idzie poprawić bezpieczeństwo obywateli.

System, działający obecnie pod nazwą, Program Obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej "Copernicus" wraz z rozwojem technologicznym pozwala na coraz sprawniejsze działanie. Zgromadzone dane pomagają w szybszej i sprawniejszej reakcji na katastrofy naturalne, pomagają monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza, czy wody. Pozyskanie nieporównywalnej z dotychczasowymi możliwościami ilości danych oraz ich coraz doskonalsza analiza to punkt wyjścia do projektowania szeregu usług dla sektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, administrację oraz dla wielu sektorów przemysłowych i usługowych.

Reklama

Dane te pozwalają na lepsze rozumienie zmian klimatycznych, a dzięki temu na spowolnienie szkodliwych dla planety procesów i wdrożenie programów naprawczych. Końcowymi beneficjentami działania Copernicusa jesteśmy my wszyscy, a o tym, w jaki sposób konkretne instytucje czy sektory przemysłu mogą wykorzystać te naukowe zdobycze, będzie można dowiedzieć się na konferencji "Wykorzystanie danych satelitarnych i danych programu Copernicus w administracji i sektorze prywatnym", która odbędzie się 23 sierpnia 2022 r.

Uczestnicy konferencji poznają informacje związane z działaniem Copernicusa, a następnie będą mieli okazję wysłuchać prelekcji przedstawiających możliwości wykorzystania systemu w różnych obszarach. Program konferencji obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące środowiska morskiego, wyznaczanie obszarów suszy, prognozowanie plonów rolnych, zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich i rozwoju miast, czy monitoringu zanieczyszczenia powietrza, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego do analizy danych pozyskanych przez Copernicus.

Konferencja wpisuje się w cykl działań edukacyjnych, skierowanych do użytkowników końcowych - przedstawicieli takich sektorów jak rolnictwo i leśnictwo, środowisko i obszary chronione, środowisko morskie, użytkowanie gruntów i wykrywanie zmian, a także atmosfera i zmiany klimatu. Program Obserwacji Ziemi Copernicus, realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, daje dostęp do otwartych bezpłatnych danych satelitarnych. Każdy zainteresowany wykorzystaniem danych w swojej działalności, czy to w sektorze publicznym, czy prywatnym, może skorzystać z nieodpłatnych materiałów edukacyjnych czy szkoleń.

Copernicus jest ponadnarodowym projektem służącym dobru wspólnemu wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Administracja centralna krajów członkowskich może bez ograniczeń korzystać z wyników pracy systemu, wykorzystując dane i analizy do opracowywania krajowych planów rozwojowych i strategii bezpieczeństwa środowiska i mieszkańców. Jak pokazuje program konferencji – obszary, w których można wykorzystać wnioski płynące z analizy danych Copernicusa obejmują dziedziny kluczowe dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Jednak zastosowanie Copernicusa ma wymiar nie tylko europejski – jest elementem większej globalnej układanki, jaką jest Globalny System Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Propozycje wystąpień (temat + abstrakt MAX 300 słów), prosimy nadsyłać na adres: [email protected] lub poprzez FORMULARZ, do 31 lipca 2022.

Do zgłoszeń zapraszamy, wszystkich użytkowników danych przestrzennych i danych obserwacji Ziemi.

Pierwsza edycja Wydarzenia cieszyła się wielkim zainteresowaniem i zgromadziła około 300-stu przedstawicieli świata administracji, przemysłu, usług, nauki i edukacji. W ciągu dwóch dni konferencji, przedstawiono wyniki krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, rozwiązana używane przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz wdrożenia zaimplementowane przez polskie środowisko przemysłu i usług.

Informacja prasowa została przygotowana przez Instytut Geodezji i Kartografii

Ilustracja: Instytut Geodezji i Kartogafii
Ilustracja: Instytut Geodezji i Kartogafii
Autor. Uniwersytet Gdański
Autor. Copernicus
Reklama

Komentarze

    Reklama