Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Uczelniane prace z potencjałem obronnego wdrożenia. MON podsumował konkurs „Kosmos i autonomia”

Ilustracja: ESA/AOES Medialab [esa.int]
Ilustracja: ESA/AOES Medialab [esa.int]

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło wyniki swojego konkursu na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i rozprawy doktorskie dotyczące technologii, inżynierii kosmicznej i satelitarnej, jak również systemów autonomicznych. Wybrano dziesięciu laureatów, rozdzielając pomiędzy nich pulę nagród pieniężnych o łącznej kwocie 86 tys. PLN. Deklarowanym warunkiem wyróżnienia prac w konkursie „Kosmos i autonomia” była ich wartość merytoryczna oraz przedstawiany potencjał wykorzystania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Nabór zgłoszeń do konkursu MON na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i rozprawy doktorskie dotyczące technologii, inżynierii kosmicznej i satelitarnej, a także systemów autonomicznych trwał od 3 września do 2 października 2020 roku. Kwalifikowane były opracowania absolwentów uczelni polskich, którzy obronili zawarte w nich tezy nie wcześniej niż 1 października 2017 roku - napisane w języku polskim i zgłoszone wyłącznie przez ich autorów.

Według dostępnych informacji, w wyznaczonym czasie spłynęło ponad 50 zgłoszeń z ośrodków akademickich w całej Polsce. Pod względem tematyki, były to opracowania poruszające zagadnienia związane m.in. z technologiami rakietowymi, działeniem podzespołów satelitarnych, instrumentami obserwacji Ziemi i monitorowania przestrzeni kosmicznej, jak również naziemnymi systemami analizy obrazowej, przetwarzania danych oraz sterowania elektronicznego. Nie zabrakło również opracowań dotyczących systemów umożliwiających zastępowania człowieka w niektórych obszarach decyzyjnych – np. w warunkach wykluczających bezpieczne zaangażowanie siły żywej. Zwrócono również uwagę na badania dotyczące sztucznej inteligencji oraz systemów pomagających w wykrywaniu, przechwytywaniu oraz neutralizowaniu wrogich urządzeń autonomicznych.

Zgłoszone do konkursu prace naukowe przeszły dwojaką procedurę oceny. Merytoryczną wartość zgłoszeń oceniali naukowcy, natomiast praktyczną użyteczność (potencjalną przydatność w siłach zbrojnych) - oficerowie Wojska Polskiego jako eksperci w poszczególnych dziedzinach.

image
Reklama - z oferty Sklepu Defence24.pl

Organizacji konkursu MON przyświecały różne cele - z jednej strony podkreślano chęć promowania osiągnięć polskich studentów i doktorantów oraz popularyzację wiedzy. Z drugiej natomiast, wskazano na cenne wnioski wynikające z rozpraw naukowych, które mogą mieć znaczący udział w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa państwa i wypełnianiu jego potrzeb obronnych.

Na nagrody dla laureatów konkursu przeznaczono w sumie 86 tys. PLN. Kapituła konkursu (pod przewodnictwem dyrektora Departamentu Innowacji, płk. Marcina Górki), nagrodziła prace w czterech kategoriach:

 • W kategorii I - na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.
      I nagroda - Pan Mateusz Wojtunik za pracę magisterską pt. „Opracowanie i walidacja modelu matematycznego złącza manipulatora satelitarnego”, napisaną pod kierunkiem Pana dr. hab. inż. Grzegorza Granosika (Politechnika Łódzka),
      II nagroda - Pan Damian Kaniewski za pracę magisterską pt. „Symulacja propagacji frontu spalania w silniku rakietowym na stały materiał pędny z wykorzystaniem metody poziomic” napisaną pod kierunkiem Pana dr. hab. inż. Jana Kindrackiego (Politechnika Warszawska),
      III nagroda, Pani Martyna Wardzińska za pracę inżynierską pt. „Projekt kompaktowego teleskopu zwierciadlanego” napisaną pod kierunkiem Pana ppłk. dr. inż. Jacka Wojtanowskiego (WAT).

 • W kategorii II - za najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.
      I nagroda ex aequo:
  - Pani Kinga Reda za pracę magisterską pt. „Maskowanie cyfrowe zobrazowań satelitarnych” napisaną pod kierunkiem Pana płk. prof. dr. hab. inż. Michała Kędzierskiego (WAT),
  - Pan Rafał Szczepanik za pracę magisterską pt. „Integracja odbiornika GPS i mapy cyfrowej z dopplerowskim systemem lokalizacji emiterów radiowych” napisaną pod kierunkiem Pana ppłk. dr. hab. Jana Kelnera (WAT),
      II nagroda - Pan Michał Klapo-Malczyk za pracę magisterską pt. „Analiza numeryczna sterowanego lotu pocisku rakietowego” napisaną pod kierunkiem Pana dr. hab. inż. Jana Kindrackiego (Politechnika Warszawska),
      III nagroda - Pan Dawid Adamski za pracę magisterską pt. „Model komputerowy układów sterowania położeniem satelity Cube klasy 1U” napisaną pod kierunkiem Pana ppłk dr. inż. Macieja Henzela.

 • W kategorii III - za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.
      I nagroda - Pan Dawid Kuchta za rozprawę doktorską pt. „Zastosowanie mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O”, napisaną pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. inż. Wojciecha Wojtasiaka (Politechnika Warszawska),
      II nagroda - Pan Artur Gromek za rozprawę doktorską pt. „Niekoherentne metody wykrywania zmian w obrazach radarowych” napisaną pod kierunkiem Pana prof. nzw. dr. hab. inż. Jacka Misiurewicza (Politechnika Warszawska).

 • W kategorii IV -  za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.
      I nagroda - Pan Michał Czubenko za rozprawę doktorską pt. „Antropoidalny Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego dla Jednostek Autonomicznych”, napisaną pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. inż. Zdzisława Kowalczuka, prof. zw. (Politechnika Gdańska).

Spośród wyłonionych uczestników konkursu, znaczną część stanowili absolwenci, którzy bronili swoich prac na Politechnice Warszawskiej (w czterech przypadkach - Damian Kaniewski, Michał Klapo-Malczyk, Dawid Kuchta, Artur Gromek) oraz Wojskowej Akademii Technicznej (także w czterech przypadkach - Kinga Reda, Rafał Szczepanik, Martyna Wardzińska, Dawid Adamski).

W tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zorganizować drugą edycję konkursu.

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!