Reklama

NAUKA I EDUKACJA

UNIVERSEH - aktywacja. Europejska uczelnia kosmiczna z udziałem AGH już działa

Fot. ESA/S. Corvaja/UNIVERSEH
Fot. ESA/S. Corvaja/UNIVERSEH

Pięć europejskich uczelni rozpoczęło w poniedziałek 14 grudnia realizację projektu UNIVERSEH. To inicjatywa, w ramach której działa Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości – stworzony przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie wspólnie z czterema innymi uczelniami partnerskimi - z Francji, Niemiec, Luksemburga i Szwecji.

Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości rozpoczął oficjalnie swoją działalność podczas wirtualnej ceremonii inauguracyjnej, przeprowadzonej 14 grudnia 2020 roku. Konsorcjum pod nazwą UNIVERSEH będzie pracować na rzecz rozwoju technologii związanych z badaniem i wykorzystaniem kosmosu.

Partnerami AGH w konsorcjum są: Uniwersytet w Tuluzie (Francja – lider projektu), Uniwersytet Luksemburski (Luksemburg), Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy) oraz Uniwersytet Techniczny w Luleå (Szwecja). Koordynacją projektu w AGH, a także budowaniem relacji z biznesem i przemysłem sektora okołokosmicznego będzie zajmował się prof. Tadeusz Uhl z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

UNIVERSEH, działając w obszarze: nauki, inżynierii, ekonomii, nauk społecznych, medycyny czy kultury, ma ambicje wspierać europejski obszar edukacji oraz zwiększanie zatrudnienia czy rozwój przemysłu. Realizacja projektu ma przyczynić się również do utrzymania autonomii Unii Europejskiej oraz jej wiodącej pozycji w obszarze badań i eksploracji kosmosu. Zainaugurowany projekt koncentruje się na czterech obszarach:

  • przestrzeni kosmicznej w kontekście wyzwań społecznych,
  • zrównoważonym rozwoju w przestrzeni kosmicznej,
  • eksploracji kosmosu,
  • zasobach i osadnictwie kosmicznym.

Projekt UNIVERSEH został zatwierdzony przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ w lipcu 2020 roku i uzyskał finansowanie na poziomie 5 mln EUR. W ciągu trzech lat środki będą przeznaczane między innymi na prowadzenie innowacyjnych działań dydaktycznych wspierających sektor kosmiczny, a skorzystać z nich będzie mogło łącznie nawet 140 tysięcy studentów i pracowników uczelni partnerskich.

Projekt UNIVERSEH daje nam świetną okazję do pracy w międzynarodowym zespole bardzo doświadczonej kadry i badaczy sektora kosmicznego. Rola badań kosmicznych będzie szybko rosła w najbliższej przyszłości. Technologie oparte na rozwiązaniach kosmicznych przyczynią się do polepszenia jakości ludzkiego życia. Zasoby kosmiczne zaspokoją nasze codzienne potrzeby, ale najpierw musimy zrozumieć przestrzeń kosmiczną oraz jej rolę.

Prof. Tadeusz Uhl, kierownik projektu z AGH

Strategia konsorcjum UNIVERSEH zakłada mobilność studentów oraz kadry naukowej, a także promowanie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego. Jak deklarują przedstawiciele inicjatywy, dzięki realizacji projektu uczelnie będą w stanie dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb rynku. Partnerzy projektu, korzystając ze wspólnego bogatego doświadczenia i kontaktów z przemysłem kosmicznym będą w stanie zaoferować nowe kierunki kształcenia.

„UNIVERSEH to dla nas duże wyzwanie” – wskazuje prof. Tadeusz Uhl z AGH. „Musimy być bardziej otwarci na współpracę wielokulturową i wielojęzyczną, co jest powszechną praktyką w eksploracji kosmosu. Musimy zorganizować bardzo nowoczesne i przyjazne środowisko dla studentów i naukowców, które pomoże im realizować nowe pomysły związane z innowacjami kosmicznymi i da im możliwość rozpoczęcia działalności w tym obszarze. UNIVERSEH daje nam szansę na wymianę dobrych praktyk w obszarze edukacji i badań pomiędzy uczelniami partnerskimi. Wyniki projektu pomogą nam kształcić inżynierów przyszłości” - wyjaśnia.

UNIVERSEH to dla nas i naszych lokalnych partnerów projekt strategiczny, zarówno ze środowiska akademickiego, jak i przemysłowego. Przestrzeń kosmiczna jest jednym z głównych obszarów badań uczelni oraz sektora gospodarczego w Tuluzie. Nasze oczekiwania są wysokie, jeśli chodzi o poprawę mobilności studentów, tworzenie nowych i udoskonalonych kursów multidyscyplinarnych. To wszystko z myślą o lepszym przygotowaniu naszych studentów do wejścia na rynek pracy oraz oczywiście wzmocnieniu mobilności wszystkich studentów, niezależnie od ich pochodzenia. Z niecierpliwością czekamy na oficjalne rozpoczęcie projektu.

Prof. Philippe Raimbault, rektor Uniwersytetu w Tuluzie

W swoim okolicznościowym komunikacie AGH zwraca uwagę, że wspiera już od pewnego czasu przemysł kosmiczny licznymi projektami realizowanymi przez kadrę oraz studentów. „Innowacyjne konstrukcje rakiet, sond kosmicznych, łazików marsjańskich czy balonów stratosferycznych tworzą między innymi studenci zrzeszeni w kole naukowym AGH Space Systems, wielokrotnie nagradzanym na arenie międzynarodowej” – wybrzmiewa z treści. Ponadto AGH kładzie w tym obszarze nacisk na badania związane z górnictwem kosmicznym, w obszarze którego pracują eksperci z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Będziemy wspólnie z partnerami z Europy tworzyć sieć uniwersytetów kosmicznych. Rozwijanie dyscyplin wykraczających poza nasz ziemski glob to kierunek rozwoju najlepszych uczelni na świecie. Dodatkowo to dla nas motywacja, aby Akademia mogła pozostawić swój wkład w rozwój dyscypliny przyszłości, jaką jest kosmos i jego lepsze poznanie. Zaczynamy drugie stulecie działalności Akademii z ambitnymi planami rozwijania zaawansowanych technologii sektora kosmicznego.

Prof. Jerzy Lis, Rektor AGH

 

Dodatkowo w AGH realizowany jest wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk projekt „LOOP - Landing Once on Phobos”. Wyniki prac naukowców zostaną wykorzystane do planowanej misji lądownika na jednym z księżyców Marsa. Badania prowadzone w AGH są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Jednym z pierwszych przedsięwzięć w ramach konsorcjum UNIVERSEH było utworzenie Centrum Technologii Kosmicznych w AGH. Do głównych zadań CTK należeć będą w szczególności: prowadzenie badań naukowych w zakresie eksploracji kosmosu, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych w obszarze technologii kosmicznych, współpraca z jednostkami AGH, a także innymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie. Centrum skupi się również na rozwijaniu bazy aparaturowej i laboratoryjnej, poszerzaniu oferty badawczo-wdrożeniowej AGH w zakresie technologii kosmicznych czy współpracy z przemysłem z branży okołokosmicznej. W CTK opracowywane będą również programy specjalistycznych zajęć z obszaru technologii kosmicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu zamieszczono na stronie internetowej inicjatywy.

Źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


image
Reklama - z oferty Sklepu Defence24.pl

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!